ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 34 (2006) / Τεύχος 2 / Συγκριτική μελέτη ψηφιακών και συμβατικών ακτινογραφιών ως προς την ευκρίνεια απεικόνισης διαφορετικών εμφρακτικών υλικών

Συγκριτική μελέτη ψηφιακών και συμβατικών ακτινογραφιών ως προς την ευκρίνεια απεικόνισης διαφορετικών εμφρακτικών υλικών

ΑΝ. ΦΑΡΔΗ, Κ. ΚΩΔΩΝΑΣ, Α. ΚΟΝΔΥΛΙΔΟΥ, Ν. ΠΑΡΙΣΗΣ
ΣΤΟΜΑ 2006;34(2):103-114

ΣΚΟΠΟΣ: Ο ρόλος της ευαισθησίας των πλακιδίων, του τύπου του ακτινογραφικού μηχανήματος (ψηφιακό-συμβατικό), αλλά και του είδους των υλικών αποκατάστασης στην ερμηνεία των ακτινογραφιών.
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Ερευνητική εργασία/ πειραματική μελέτη
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Η παρούσα εργασία είναι in vitro μελέτη της πυκνότητας και αντίθεσης ακτινογραφημάτων και για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται τέσσερις ομάδες έλεγχου:
Α1: δόντι που εμφράχθηκε με αμάλγαμα και έφερε ουδέτερο στρώμα υδροξειδίου του ασβεστίου.
Α2: δόντι που εμφράχθηκε με αμάλγαμα και έφερε ουδέτερο στρώμα υαλοϊονομερούς κονίας.
Β1: δόντι που εμφράχθηκε με ρητίνη και έφερε ουδέτερο στρώμα υδροξειδίου του ασβεστίου.
B2: δόντι που εμφράχθηκε με ρητίνη και έφερε ουδέτερο στρώμα υαλοϊονομερούς κονίας
Στην έρευνα αυτή ελέγχονται οι τέσσερις ομάδες ως προς την πυκνότητα και την αντίθεση με τη χρήση πλακιδίων διαφορετικής ευαισθη­σίας και τη χρήση συμβατικού και ψηφιακού ακτινογραφικού μηχανήματος. Τα διαφορετικά ακτινογραφήματα έχουν τον ίδιο χρόνο εκπομπής (0.12s) και τα ίδια KV(70) του μηχανήματος. Ελέγχονται από τους παρατηρητές, οι οποίοι απαρτίζουν τέσσερα γκρουπ, τα εξής: η πρώτη ομάδα αποτελούνταν από δέκα παρατηρητές του εργαστηρίου της ακτινοδιαγνωστικής, η δεύτε­ρη από δέκα παρατηρητές του εργαστηρίου της οδοντικής χειρουργικής, η τρίτη από δέκα παρατηρητές του εργαστηρίου της ενδοδοντολόγίας και η τέταρτη από δέκα γενικούς οδοντιάτρους. Στα ακτινογραφήματα ελέγχθησαν κατά πόσο διακρίνονται τα εμφρακπκά υλικά καθώς και η μορφολογία του πολφού και των ριζικών σωλήνων.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η εργασία καταγράφει την προτίμηση ειδικών και μη σε σειρά ακτινογραφιών που παρουσιάζουν ποικιλία τόσο σε υλικά αποκατάστασης όσο και στο μέσο καταγραφής (ψηφιακή, συμβατική με ακτινογραφικό πλακίδιο ευαισθησίας F, συμβατική με ακτινογραφικό πλακίδιο ευαισθησίας Ε) όσον αφορά τη διάκριση των υλικών μεταξύ τους καθώς και την ευκρινέστερη παρουσίαση της εικόνας στο σύνολό της.

  1. Σε ότι αφορά τη χρήση συμβατικών ακτινογραφικών πλακιδίων, συγκρίνοντας πλακίδια ευαισθησίας Ε και F, υπερίσχυσαν τα πλακίδια ευαισθησίας F.
  2. Αναφορικά με τις 2 απεικονιστικές τεχνικές υπάρχει σαφής προτίμηση της ψηφιακής στην πλειοψηφία των παρατηρητών. Συγκρίνοντας δε, τις ομάδες των παρατηρητών μεταξύ τους η ψηφιακή απεικονιστική τεχνι­κή υπερισχύει με, στατιστικώς, σημαντική διαφορά, στην προτίμηση των παρατηρητών του εργαστηρίου της οδοντικής χειρουργικής.
  3. Δεν εμφανίζεται, στατιστικώς, σημαντική διαφορά στην προτίμηση των παρατηρητών για κάποιον από τους τέσσερις συνδυασμούς υλικών που χρησιμοποιήθηκαν σε συνάρτηση με τις δύο απεικονιστικές μεθόδους.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την ερμηνεία των ακτινογραφιών όπως είναι η ευαισθησία των πλακιδίων και ο τύπος του ακτινολογικού μηχανήματος σε συνδυασμό με τη διαφορε­τική ακτινοσκιερότητα των αποκαταστατικών υλικών είναι χρήσιμη στην καθ’ ημέρα κλινική πράξη.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Εμφρακτικά υλικά, ευαισθησία πλακιδίων, ψηφιακή ακτινογραφία