ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 38 (2010) / Τεύχος 1 / Σταθερότητα διαστάσεων ελαστομερών αποτυπωτικών υλικών

Σταθερότητα διαστάσεων ελαστομερών αποτυπωτικών υλικών

Γ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ, Ε. ΚΩΤΣΙΟΜΥΤΗ, Ν. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ:
ΣΤΟΜΑ 2010;38(1):83-89

Σκοπός: Στην πειραματική αυτή εργασία διερευνήθηκε η δυνατότητα ορισμένων  σύγχρονων ελαστομερών υλικών να διατηρούν  αναλλοίωτες τις  διαστάσεις  τους, από την πήξη μέχρι την πλήρωσή τους με φύραμα γύψου, ανεξάρτητα από τον χρόνο και τις συνθήκες διατήρησης.
Υλικά και μέθοδος:  Στα υλικά που μελετήθηκαν περιλαμβάνονταν  μια σιλικόνη  προσθήκης που κυκλοφόρησε πρόσφατα και για την οποία δεν υπάρχουν δημοσιευμένα ερευνητικά δεδομένα  (Honigum, DMG), όπως και αντιπροσωπευτικά ελαστομερή του  εμπορίου και συγκεκριμένα μια σιλικόνη  προσθήκης, μια σιλικόνη  συμπύκνωσης και ένα ελαστομερές πολυαιθέρα. Η πειραματική διαδικασία περιελάμβανε  έλεγχο  της σταθερότητας των διαστάσεων μέσω μετρήσεων των γραμμικών μεταβολών. Υπολογίστηκε επίσης η αποβολή συστατικών  ή προσρόφηση στοιχείων μέσω μετρήσεων  βάρους και μετά από διατήρηση των δοκιμίων  στον αέρα ή σε αποσταγμένο νερό.  Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν 1, 24 και 48 ώρες μετά την ανάμιξη των υλικών. Για την  επεξεργασία  των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν  πολλαπλές αναλύσεις  διακύμανσης (ANOVA), ενώ οι επιμέρους  διαφορές  ανάμεσα στα δείγματα  ελέγχθηκαν με δοκιμασίες  Scheffé και Dunnettʼs C, σε επίπεδο σημαντικότητας 0.05.
Αποτελέσματα:  Όλα τα υλικά παρουσίασαν συνεχιζόμενες  γραμμικές  μεταβολές, που όμως ήταν κλινικά  αποδεκτές. Μετά  από παραμονή στον αέρα, το βάρος των υλικών εμφάνισε  μείωση της τάξης του 0.5%, με εξαίρεση το βάρος του Honigum που παρουσίασε μικρή αύξηση. Με την εμβάπτιση σε αποσταγμένο νερό  το βάρος των υλικών αυξήθηκε  μέχρι 2.08%. Σε όλες  τις συνθήκες  επισημάνθηκε  η εξαιρετική σταθερότητα των δύο σιλικονών προσθήκης σε σχέση με τις μεγαλύτερες μεταβολές που εμφάνισαν τόσο η σιλικόνη συμπύκνωσης όσο και ο πολυαιθέρας.
Συμπεράσματα: Το νέο  ελαστομερές αποτυπωτικό παρουσίασε σταθερή  συμπεριφορά, χαρακτηριστική των σιλικονών  προσθήκης. Οι μετρήσεις των μεταβολών  του βάρους των υλικών σε αέρα και υγρό περιβάλλον μπορούν να συμβάλουν στην κατανόηση των μηχανισμών μεταβολής  του  σχήματος  των αποτυπωμάτων σε συνάρτηση με το χρόνο.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Aποβολή συστατικών, ελαστομερή, προσρόφηση, σταθερότητα διαστάσεων