ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 41 (2013) / Τεύχος 1 / Σκοπός και εφαρμογές της Οδοντιατροδικαστικής επιστήμης (Μέρος Ι)

Σκοπός και εφαρμογές της Οδοντιατροδικαστικής επιστήμης (Μέρος Ι)

ΧΡ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ, Λ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, Ο. ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ, Ε. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ
ΣΤΟΜΑ 2013;41(1):53-61

Το γνωστικό αντικείμενο της Οδοντιατροδικαστικής έχει πολλά πεδία δράσης, ανάμεσα στα οποία είναι: η διερεύνηση ανθρωποκτονιών, η αναγνώριση θυμάτων οικογενειακής βίας (παιδική κακοποίηση, κακοποίηση γυναικών, ηλικιωμένων και ανυπεράσπιστων ατόμων), η συμβολή στη διαχείριση μαζικών καταστροφών (όπως: αεροπορικά ατυχήματα, τρομοκρατικές ενέργειες και φυσικές καταστροφές, όπου τα πτώματα δεν είναι δυνατόν να αναγνωριστούν οπτικά ή μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων και η αναγνώριση/ταυτοποίηση ή αποσυσχετισμός εξαρτάται κυρίως από την εφαρμογή της Οδοντιατροδικαστικής Επιστήμης), η διερεύνηση τραυματικών βλαβών από δήξη, η εκτίμηση της ηλικίας, ο προσδιορισμός φύλου και φυλής από τον οδοντικό φραγμό, η συμβολή σε ανθρωπολογικές και αρχαιολογικές έρευνες, η απόδοση αστικής ή ποινικής ευθύνης σε άτομα που έχουν υποστεί τραυματισμό λόγω ατυχήματος ή αντιμετωπίζουν προβλήματα στοματικής υγείας λόγω παραμέλησης οδοντιατρικής φροντίδας, αμέλειας ή πλημμελούς οδοντιατρικής πράξης, κ.ά. Στην εργασία (μέρος Ι) περιγράφεται ο σκοπός και οι εφαρμογές της Οδοντιατροδικαστικής επιστήμης σε περιπτώσεις αναγνώρισης αγνώστου ταυτότητας πτωμάτων ή πτωματικών/σκελετικών υπολειμμάτων και θυμάτων μαζικών καταστροφών.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Οδοντιατροδικαστική μεθοδολογία, μαζικές καταστροφές, οδοντιατρικά ευρήματα, ανάλυση ευρημάτων, ταυτοποίηση