ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 40 (2012) / Τεύχος 1 / Σιαλολιθίαση ελάσσονων σιαλογόνων αδένων. Αναφορά περίπτωσης

Σιαλολιθίαση ελάσσονων σιαλογόνων αδένων. Αναφορά περίπτωσης

Ρ. ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗ, Α. ΚΟΝΤΖΑΛΗ, Λ. ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ
ΣΤΟΜΑ 2012;40(1):43-47

Η αιτιολογία της λιθίασης των ελάσσονων αδένων είναι άγνωστη αν και αναφέρονται ως πιθανά αίτια, ο τραυματισμός, τα κερατινοποιημένα επιθηλιακά κύτταρα, τα βακτηρίδια και τα προϊόντα τους, όπως και τοπικοί μηχανικοί και βιοχημικοί παράγοντες.
Ο μηχανισμός σχηματισμού των λίθων είναι ο ίδιος όπως και στους μείζονες σιαλογόνους αδένες, δηλαδή οφείλεται σε απόφραξη του πόρου, στάση του σιαλικού εκκρίματος και επακόλουθη φλεγμονή στον εκφορητικό πόρο του αδένα. Λόγω της στάσης δημιουργείται ένας οργανικός πυρήνας, γύρω από τον οποίο επικάθονται άλατα ασβεστίου και φωσφόρου.
Η θεραπεία της σιαλολιθίασης των ελάσσονων σιαλογόνων αδένων επιτυγχάνεται με χειρουργική αφαίρεση της βλάβης.
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση μίας περίπτωσης λιθίασης των ελάσσονων σιαλογόνων αδένων στη κορυφή της γλώσσας, με σύγχρονη εντόπιση βατραχίου στο έδαφος του στόματος του ίδιου ασθενή.
Επίσης, γίνεται συζήτηση των κλινικών χαρακτήρων των βλαβών, καθώς επίσης και της θεραπείας.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: ελάσσονες σιαλογόνοι αδένες, σιαλόλιθος