ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 40 (2012) / Τεύχος 4 / Σιαλενδοσκόπηση: Παρουσίαση περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Σιαλενδοσκόπηση: Παρουσίαση περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Ι. Θ. ΦΑΚΛΑΡΗΣ DDS MSc, Ν. Ι. ΧΡΙΣΤΟΛΟΥΚΑΣ DDS
ΣΤΟΜΑ 2012;40(4):261-265

Η σιαλενδοσκόπηση αποτελεί μία νέα ελάχιστα επεμβατική διαδικασία, με σκοπό τη διερεύνηση του αυλού των πόρων των μείζονων σιελογόνων αδένων και της παθολογίας τους. Οι πρώτες απόπειρες για την εξέταση αυτή χρονολογούνται από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Η τεχνική πλέον μπορεί να εκτελεσθεί σε εξωτερικό ιατρείο με περιπατητικό ασθενή στην πλειονότητα των περιπτώσεων.
Με τη σιελολιθίαση να αποτελεί τη συχνότερα συναντώμενη παθολογία των σιελόγονων αδένων, η επεμβατική σιαλενδοσκόπηση απομακρύνει τους σιελόλιθους είτε με τη χρήση μπασκέτας είτε με τον κατακερματισμό τους με τη βοήθεια ακτίνας Laser. Αυτή η ελάχιστα επεμβατική μέθοδος έχει τη δυνατότητα να μειώσει σημαντικά τη νοσηρότητα που προκύπτει από τη χειρουργική αντιμετώπιση παθήσεων σιελογόνων αδένων λόγω χειρουργικών συμβαμάτων.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Σιαλενδοσκόπηση, σιελόλιθοι, ενδοσκόπιο, σιαλαδενίτιδα