ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 42 (2014) / Τεύχος 1 / Σημεία σκανδάλης μασητηρίων μυών: εντόπιση και αντιμετώπιση

Σημεία σκανδάλης μασητηρίων μυών: εντόπιση και αντιμετώπιση

Α. ΣΙΔΕΡΗΣ, Ε. ΣΚΑΛΙΑ, Δ.-.Χ. ΤΡΙΑΝΤΗ, Μ . ΚΟΚΟΤΗ
ΣΤΟΜΑ 2014;42(1):13-18

Σημείο σκανδάλης είναι ένα υπερευαίσθητο σημείο εντός μιας ζώνης σύσπασης (taut band) σε έναν σκελετικό μυ, με τον ερεθισμό του οποίου προκαλείται πόνος, ο οποίος μπορεί να εντοπίζεται και σε άλλες περιοχές. Η παρούσα εργασία αφορά την εντόπιση και την αντιμετώπιση των σημείων σκανδάλης των μασητηρίων μυών. Στην εργασία συμπεριελήφθησαν έρευνες που αφορούσαν μόνο ενεργά και όχι λανθάνοντα ΣΣ. με τυχαιοποιημένο καταμερισμό συμμετεχόντων στις ερευνητικές ομάδες, καθώς και τυφλές έρευνες που αξιολογούσαν διαφορετικές θεραπευτικές παρεμβάσεις. Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προέκυψε ότι, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί τις τελευταίες δεκαετίες στη χαρτογράφηση των σημείων σκανδάλης, ο μελλοντικός ερευνητικός σχεδιασμός θα πρέπει να περιλαμβάνει μεγαλύτερα δείγματα ασθενών, ενώ παράλληλα θα πρέπει να θεσπιστούν κοινά κριτήρια προσδιορισμού και διάγνωσης των σημείων σκανδάλης των μασητηρίων μυών, αποδεκτά από το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: σημείο σκανδάλης, μασητήριες μύς