ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 36 (2008) / Τεύχος 1 / Πρώιμες εξαγωγές τρίτων γομφίων

Πρώιμες εξαγωγές τρίτων γομφίων

Θ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, Κ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
ΣΤΟΜΑ 2008;36(1):47-54

Ο στόχος αυτού του άρθρου είναι να επισημάνει τις ενδείξεις της πρώιμης και προφυλακτικής εξαγωγής των τρίτων γομφίων. Η αφαίρεση των σωφρονιστήρων αποτε­λεί την πιο συχνή χειρουργική επέμβαση στην περιοχή του στόματος. Έχουν καθοριστεί συγκεκριμένες ενδείξεις, που δικαιολογούν την επέμβαση αυτή και που αφορούν μια σειρά από παθολογικές καταστάσεις, σχετιζόμενες με την παρουσία του τρίτου γομφίου. Ωστόσο, η επιστημονική διαφωνία παραμένει όσον αφορά την αντιμετώπιση των ασυμπτωματικών τρίτων γομφίων.
Οι θιασώτες της προφυλακτικής αφαίρεσης των ασυ­μπτωματικών τρίτων γομφίων διατείνονται ότι τα πλεονε­κτήματα της επέμβασης αναιρούν κατά πολύ τις όποιες επιφυλάξεις. Αντίθετα, οι υποστηρικτές της συντηρητικής αντιμετώπισης θεωρούν πως η επιστημονική τεκμηρίωση της προφυλακτικής αφαίρεσης δεν είναι πειστική.
Η ανάπτυξη δευτερογενούς συνωστισμού στην περιο­χή των κάτω τομέων οδήγησε στην πρώιμη και προφυλακτική αφαίρεση των τρίτων γομφίων, καθώς η πίεση που ασκούν κατά την ανατολή τους, ενοχοποιήθηκε ως η αιτία για τη δημιουργία του φαινομένου. Κάτι τέτοιο, όμως, δεν τεκμηριώνεται από σύγχρονες έρευνες, καθώς ο δευτερο­γενής συνωστισμός εντάσσεται σε ένα πλαίσιο πολυπαραγοντικής αιτιολογίας.
Η αναγκαιότητα της πρώιμης και προφυλακτικής εξα­γωγής υπαγορεύεται από συγκεκριμένες ενδείξεις, όπως η παρεμπόδιση της ανατολής του δευτέρου γομφίου από τα οδοντικά σπέρματα των τρίτων γομφίων, όταν ο ορθο­δοντικός σχεδιασμός το επιβάλλει, η τάση ανάπτυξης σκελετικής Τάξης III κατά Angle και άλλες λιγότερο συχνές καταστάσεις.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Δευτερογενής συνωστισμός, προφυλακτική εξαγωγή, πρώιμη εξαγωγή