ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 40 (2012) / Τεύχος 2 / Πρόληψη της οστικής απορρόφησης μετά την απώλεια του δοντιού

Πρόληψη της οστικής απορρόφησης μετά την απώλεια του δοντιού

Σ. ΤΣΙΡΩΝΗ, Α. ΠΟΥΛΙΑΚΗ, Μ. ΚΕΛΕΣΗ, Λ. ΤΣΑΛΙΚΗΣ
ΣΤΟΜΑ 2012;40(2):83-92

Μετά από εξαγωγή των φυσικών δοντιών, συμβαίνουν διάφορες μεταβολές στους σκληρούς και μαλακούς ιστούς που οδηγούν σε ελλειμματική ακρολοφία στην περιοχή του μετεξακτικού φατνίου. Στις περιπτώσεις αυτές ο κλινικός οδοντίατρος αντιμετωπίζει συχνά το πρόβλημα της τοποθέτησης ενός εμφυτεύματος. Για το λόγο αυτό, αρχική επιδίωξή του πρέπει να είναι η λήψη προληπτικών μέτρων με σκοπό τη διατήρηση των διαστάσεων του μετεξακτικού φατνίου. Στα πλαίσια της βιβλιογραφικής αυτής ανασκόπησης, περιγράφονται αρχικά οι διαδικασίες της αναδιαμόρφωσης του οστού (bone remodelling) που συμβαίνουν κατά την επούλωση του φατνίου μετά από εξαγωγή και οι παράγοντες από τους οποίους αυτή επηρεάζεται. Στη συνέχεια, αναλύονται οι τεχνικές που εφαρμόζονται στην προσπάθεια πρόληψης της απορρόφησης του φατνιακού οστού. Η πρώτη τεχνική που παρουσιάζεται είναι η οστική πλήρωση με μοσχεύματα, τα οποία μπορεί να είναι αυτομοσχεύματα, αλλομοσχεύματα, ξενομοσχεύματα είτε αλλοπλαστικά μοσχεύματα. Ακολουθεί η ανάλυση της Κατευθυνόμενης Οστικής Αναγέννησης (ΚΟΑ), με κάλυψη του μετεξακτικού φατνίου με αφοριστική μεμβράνη σε συνδυασμό ή όχι με μόσχευμα και η τεχνική της άμεσης τοποθέτησης εμφυτεύματος συγχρόνως ή όχι με την εφαρμογή της ΚΟΑ. Τέλος, συζητούνται τα αποτελέσματα από μελέτες όπου εφαρμόζεται η τεχνική της ΚΟΑ χωρίς πρώιμη σύγκλειση του φατνίου, αφήνοντας εκτεθειμένη τη μεμβράνη στη στοματική κοιλότητα. Η αξιολόγηση όλων των παραπάνω γίνεται με βάση τα ευρήματα της βιβλιογραφίας που στηρίζεται στην επιστημονικά τεκμηριωμένη περιοδοντική θεραπεία.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: πρόληψη, μετεξακτικό φατνίο, εμφυτεύματα, διαστάσεις ακρολοφίας