ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 40 (2012) / Τεύχος 1 / Πρωτόκολλο αντιμετώπισης εκγομφωμένου δοντιού με επανεμφύτευση

Πρωτόκολλο αντιμετώπισης εκγομφωμένου δοντιού με επανεμφύτευση

Π. Γ. ΛΙΟΚΑΤΗΣ, Χ. ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗ, Κ. ΤΟΛΙΔΗΣ
ΣΤΟΜΑ 2012;40(1):27-32

Το οδοντικό τραύμα, ιδιαίτερα στα πρόσθια δόντια παιδιών και εφήβων, απασχολεί με αυξανόμενη συχνότητα τους οδοντιάτρους τις τελευταίες δεκαετίες. Το πλέον σοβαρό αποτέλεσμα τέτοιων τραυμάτων είναι η εκγόμφωση δοντιών, δηλαδή η πλήρης απόσπαση ενός δοντιού από το φατνίο του. Η επιτυχής αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων από τον οδοντίατρο εμφανίζει ιδιαίτερες δυσκολίες, επηρεάζεται από διαφόρους παράγοντες και απαιτεί, εκτός των άλλων, καλή γνώση των σύγχρονων ερευνητικών δεδομένων και συστάσεων.
Η ανασκόπηση αυτή πραγματεύεται την αντιμετώπιση περιπτώσεων εκγόμφωσης δοντιού μετά από βίαιο τραύμα με επανεμφύτευση. Παρατίθενται οι σύγχρονες οδηγίες αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών (ακολουθούνται οι οδηγίες της Διεθνούς Εταιρείας Οδοντικού Τραύματος IADT) οι οποίες εμπλουτίζονται με συμπεράσματα και ερωτηματικά τα οποία προκύπτουν από τη σύγχρονη βιβλιογραφία και τα οποία πιθανώς να μεταβάλλουν σε ορισμένα σημεία την αντιμετώπιση περιστατικών επανεμφύτευσης. Ακόμη, περιγράφονται οι βιολογικοί μηχανισμοί οι οποίοι συμμετέχουν στη διαδικασία της επανεμφύτευσης, επισημαίνονται οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την έκβασή της και αποσαφηνίζονται οι διάφορες κατηγορίες των επιπλοκών οι οποίες συναντώνται στα περιστατικά επανεμφύτευσης εκγομφωμένων δοντιών.
Η σωστή αντιμετώπιση από τον οδοντίατρο των καταστάσεων εκγόμφωσης με επανεμφύτευση έχει ως αποτέλεσμα δόντια που μπορούν να είναι λειτουργικά για αρκετά χρόνια εξασφαλίζοντας σημαντικά πλεονεκτήματα στον ασθενή, που ίσως δε θα μπορούσαν να του προσφέρουν άλλα πιθανά σχέδια θεραπείας.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: εκγόμφωση δοντιού, επανεμφύτευση δοντιού, αντικαταστατική απορρόφηση, φλεγμονώδης απορρόφηση