ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 31 (2003) / Τεύχος 1 / Προ-προσθετική αποκατάσταση ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών. Μέρος Α΄: Χυτή μυλική ανασύσταση μεενδορριζικό άξονα σε άπολφα δόντια, υποψήφια στηρίγματα ακίνητων προσθετικών εργασιών

Προ-προσθετική αποκατάσταση ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών. Μέρος Α΄: Χυτή μυλική ανασύσταση μεενδορριζικό άξονα σε άπολφα δόντια, υποψήφια στηρίγματα ακίνητων προσθετικών εργασιών

Π. Ν. Παπαχρήστος, Ι. Κ. Λούκας, Δ. Τορτοπίδης, Ν. Τσίγγος
ΣΤΟΜΑ 2003;31:55-64

Η αποκατάσταση των ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών είναι σήμερα μια καθημερινή και ταυτόχρονα σημαντική κλινική πράξη στην επανορθωτική Οδοντιατρική. Η απώλεια μεγάλου όγκου οδοντικών ιστών σε άπολφα δόντια καθιστά τα εναπομείναντα τοιχώματα της μύλης εύθραυστα και ανεπαρκή για την συγκράτηση και στήριξη ακίνητης προσθετικής αποκατάστασης. Η αξιοποίηση της ενδοδοντικά θεραπευμένης ρίζας, με την τοποθέτηση προκατασκευασμένου ή χυτού ενδορριζικού άξονα για την συγκράτηση ψευδομύλης, αποκαθιστά την κατάλληλη μορφολογία και την λειτουργική απόδοση του δοντιού. Σκοπός της παρούσας κλινικής ανασκόπησης είναι η παρουσίαση των παραγόντων που καθορίζουν την αποκατάσταση των ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών και των σχεδιαστικών παραμέτρων (μήκος, εύρος, σχήμα) των ενδορριζικών αξόνων. Περιγράφονται οι ενδείξεις, τα πλεονεκτήματα και οι τεχνικές κατασκευής χυτών ενδορριζικών αξόνων με ψευδομύλη, τεκμηριώνοντας την ανάδειξή τους σε λύση εκλογής για την ανασύσταση ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών, υποψήφιων στηριγμάτων προσθετικών εργασιών. Αναφέρονται, τέλος, νεότερες εναλλακτικές μέθοδοι και υλικά για την αποκατάσταση προσθίων ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών με υψηλές αισθητικές απαιτήσεις.