ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 47 (2019) / Τεύχος 3 / Προσθετική σε νεογιλά δόντια: αναφορά περίπτωσης αντιμετώπισης πρόωρης απώλειας νεογιλών

Προσθετική σε νεογιλά δόντια: αναφορά περίπτωσης αντιμετώπισης πρόωρης απώλειας νεογιλών

ΣΤΟΜΑ 2019; 3: 107-114

Α. M. ΘEOΔOΣAKH, Κ. ΑPAΠOΣTAΘHΣ, Ε. ΚΩTΣIOMYTH
Εργαστήρια Προσθετικής και Παιδοδοντιατρικής, Τμήμα Οδοντιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΑΠΘ

Περίληψη

Εισαγωγή: Η χρησιμότητα των νεογιλών δοντιών στην ανάπτυξη του παιδιού τόσο σωματικά όσο και σε κοινωνικούς τομείς είναι γνωστή. Συχνά όμως αυτά χάνονται πολύ νωρίτερα της φυσιολογικής απόπτωσής τους, κυρίως λόγω τραυματισμού ή τερηδόνας. Για την προσθετική αντιμετώπιση των νωδών περιοχών που δημιουργούνται, έχουν προταθεί διάφορες συσκευές, ακίνητες ή κινητές, οι οποίες μιμούνται την φυσική οδοντοφυΐα και υποκαθιστούν τα δόντια που χάθηκαν μέχρι την ανατολή των μονίμων. Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση της αντιμετώπισης ενός 4χρονου κοριτσιού το οποίο, λόγω πολυτερηδονισμού, υποβλήθηκε σε εξαγωγή 5 νεογιλών δοντιών της άνω γνάθου (#53-#62). Μέθοδος: Για την αποκατάσταση των εξαχθέντων δοντιών κατασκευάστηκε μια ακίνητη συσκευή τύπου Nance. Αυτή αποτελούνταν από ένα ανοξείδωτο σύρμα, διαμέτρου περίπου 1mm, όπου τοποθετήθηκαν ακρυλικά δόντια για να καλύψουν τη νωδή περιοχή. Η συσκευή στηριζόταν στα παρακείμενα της νωδής περιοχής δόντια (#55,#65), τα οποία είχαν καλυφθεί από προκατασκευασμένες στεφάνες ολικής κάλυψης. Μετά την τοποθέτησή της, έγιναν οι απαραίτητες τροποποιήσεις, ώστε να διασφαλιστεί η φυσιολογική στοματική λειτουργία καθώς και η υγεία των στοματικών ιστών. Αποτελέσματα: Η συσκευή κάλυψε αποτελεσματικά τις λειτουργικές και αισθητικές ανάγκες της μικρής ασθενούς για 10 μήνες, και εξασφάλισε την ομαλή ανάπτυξη της μόνιμης οδοντοφυΐας, όπως
έδειξε η μακροχρόνια παρακολούθηση, μέχρι την ενηλικίωση. Συμπεράσματα: Όταν έχουν χαθεί πρόωρα πολλά νεογιλά δόντια, η προσθετική αποκατάσταση, μέχρι την ανατολή των διάδοχων μονίμων, συμβάλλει στη διατήρηση της μασητικής λειτουργίας, την πρόληψη ορθοδοντικών προβλημάτων, την απρόσκοπτη ανάπτυξη
της ομιλίας, την αποκατάσταση της αισθητικής, και την υποστήριξη της ψυχολογίας των μικρών ασθενών.

Λέξεις κλειδιά: νεογιλά δόντια, πολυτερηδονισμός, προσθετική, τερηδόνα βρεφικής και παιδικής ηλικίας