ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 45 (2017) / Τεύχος 1 / Ιδιαιτερότητες της προσθετικής διαχείρισης ασθενών παιδικής ηλικίας με εξωδερμική δυσπλασία

Ιδιαιτερότητες της προσθετικής διαχείρισης ασθενών παιδικής ηλικίας με εξωδερμική δυσπλασία

Γ. ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Ε. ΚΩΤΣΙΟΜΥΤΗ
ΣΤΟΜΑ 2017;44-45:16-22

Τα άτομα με πολλαπλές συγγενείς ελλείψεις δοντιών (ολιγοδοντία), είτε συνδρομικής είτε μη συνδρομικής φύση, αποτελούν μια ομάδα ασθενών με ιδιαίτερες προσθετικές ανάγκες, από την παιδική ηλικία μέχρι την ενηλικίωση. Η ολιγοδοντία αποτελεί συχνό εύρημα στα σύνδρομα εξωδερμικής δυσπλασίας. Οι ιδι­αιτερότητες που παρουσιάζει η άμεση προσθετική διαχείριση αυτών των ασθενών οφείλονται στα χαρακτηρι­στικά του συνδρόμου που συνοδεύουν την ολιγοδο­ντία, όπως η μειωμένη ποσότητα σάλιου, η ύπαρξη δυσπλαστικών δοντιών και η ιδιαίτερη κρανιοπροσωπική μορφολογία, στο νεαρό της ηλικίας και στις συνε­χείς μεταβολές που προκαλεί η ανάπτυξη. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση της διαχείρι­σης αυτών των ιδιαιτεροτήτων σε αγόρι με ολιγοδοντία από υποϊδρωτική εξωδερμική δυσπλασία.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Εξωδερμική δυσπλασία, προσθετική δια­χείριση παιδιών, ολιγοδοντία, συγγενής έλλειψη δοντιών