ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 43 (2015) / Τεύχος 2 / Προβλήματα στην εμφάνιση του προσώπου ή του σώματος ως αιτία πρόκλησης σχολικής βίας (bullying)

Προβλήματα στην εμφάνιση του προσώπου ή του σώματος ως αιτία πρόκλησης σχολικής βίας (bullying)

Χ. ΠΑΠΑΔΕΛΗ, Ι. ΠΑΠΑΔΕΛΗΣ, Α. ΗΛΙΑΔΗΣ
ΣTOMA 2015;43(2):75-78

Σκοπός: Είναι η διερεύνηση του προφίλ του θύματος και ειδικότερα το κατά πόσο τα προβλήματα εμφάνισης της στοματο-προσωπικής περιοχής ή του σώματος αποτελούν αιτία στοχοποίησής του.
Υλικό και μέθοδος: Στην έρευνα πήραν μέρος 400 μαθητές Εʼ και ΣΤʼ τάξης δημοτικών σχολείων του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. Η διερεύνηση πραγματοποιήθηκε με ερωτηματολόγια που οι μαθητές συμπλήρωσαν μόνοι τους και ανώνυμα. Οι ενότητες των ερωτήσεων αφορούσαν τα δόντια (τερηδονισμένα, σπασμένα, στρεβλοφυή), το πρόσωπο (αυτιά, σαγόνι, μύτη, μάτια, σπυράκια), το σώμα (παχύσαρκος, μικρόσωμος), τα προβλήματα λόγου, άρθρωσης, σχολικής επίδοσης και καταγωγής, καθώς και της ηλεκτρονικής βίας. Μελετήθηκε επίσης η συχνότητα άσκησης σωματικής ή ψυχικής βίας.
Αποτελέσματα: Από τα οδοντικά προβλήματα, ως αιτία για έκφραση σχολικής βίας καταγράφηκαν τα «σιδεράκια» και από τα προβλήματα προσώπου τα «μεγάλα αυτιά», ενώ τα «σπυράκια» θεωρήθηκαν σημαντικά μόνο από τα κορίτσια. Τα παχύσαρκα και μικροκαμωμένα παιδιά αποτελούν στόχο bullying κυρίως για τα αγόρια, ενώ τα κορίτσια υπολογίζουν μόνο την παχυσαρκία. Επίσης, σημαντικό ρόλο παίζουν οι σχολικές επιδόσεις και τα προβλήματα ομιλίας, με πρώτο την άρθρωση και δεύτερο την καταγωγή. Όσον αφορά στην ηλεκτρονική βία (cyber bullying), σʼ αυτές τις ηλικίες δεν φαίνεται να παίζει ρόλο.
Συζήτηση Συμπεράσματα: Η ενδοσχολική βία είναι μια πραγματικότητα στα σύγχρονα ελληνικά σχολεία, όπως και το ενδιαφέρον των μαθητών και των εκπαιδευτικών για ενημέρωση και συνεργασία.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Bullying, mobbing, ενδοσχολική βία, ρατσισμός, παρενόχληση, σχολικός εκφοβισμός