ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 46 (2018) / Τεύχος 4 / Μη επεμβατική μέθοδος αποκατάστασης των αλλοιώσεων της αδαμαντίνης σε λείες επιφάνειες. Παρουσίαση και αξιολόγηση τριών κλινικών περιστατικών.

Μη επεμβατική μέθοδος αποκατάστασης των αλλοιώσεων της αδαμαντίνης σε λείες επιφάνειες. Παρουσίαση και αξιολόγηση τριών κλινικών περιστατικών.

Μ. Μ. ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΗ, Α. ΚΟΛΕΒΕΝΤΗ, Α. ΤΣΙΜΠΙΡΗΣ
ΣΤΟΜΑ 2018; 46: 017-024

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η βελτίωση της εμφάνισης της κλινικής εικόνας των πρόσθιων τομέων με αλλοιώσεις σε λείες επιφάνειες που οφείλονται σε διάφορους αιτιολογικούς παράγοντες.

Σε τρεις ασθενείς (13,45 και 48 ετών) με αλλοιώσεις της αδαμαντίνης στις λείες επιφάνειες των πρόσθιων τομέων χρησιμοποιήθηκε η ρητίνη (Icon infiltrant, DMG, Αμβούργο, Γερμανία). Συγκεκριμένα, η ασθενής 13 ετών τις εμφάνισε μετά το πέρας της ορθοδοντικής θεραπείας, ο ασθενής 45 ετών εμφάνισε συγγενώς φθορίαση και ο ασθενής 48 ετών υπενασβεστίωση. Και στους 3 ασθενείς κρίθηκε επαρκής η απομόνωση με τολύπια βάμβακος, ενώ η λήψη των ενδοστοματικών φωτογραφιών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την τοποθέτηση του υλικού, έγινε με την ίδια φωτογραφική μηχανή (CANON EOS 1300D- φακός TOKINA AT-X M100 MACRO). Παρατηρήθηκε διαφόρου βαθμού βελτίωση ανάλογα με τον αιτιολογικό παράγοντα της εκάστοτε βλάβης.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: icon, αλλοιώσεις αδαμαντίνης, φθορίαση, υπενασβεστίωση, λευκές κηλίδες