ΑΡΧΙΚΗ / ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ “ΣΤΟΜΑ”

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ “ΣΤΟΜΑ”

Το περιοδικό Στόμα είναι η επίσημη επιστημονική έκδοση της Στοματολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος και εκδίδεται τέσσερις φορές το χρόνο στην ελληνική γλώσσα. Σκοπός του περιοδικού είναι η έγκαιρη επιστημονική ενημέρωση και συνεχής επιμόρφωση του Έλληνα Οδοντιάτρου, καθώς και η προαγωγή της Οδοντιατρικής Επιστήμης στον Ελληνικό χώρο.

Το περιοδικό Στόμα δέχεται για δημοσίευση πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες σε θέματα οδοντιατρικής (βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις, ερευνητικές εργασίες, κλινικές μελέτες, παρουσιάσεις περιπτώσεων), βιβλιοκριτικές, περιλήψεις δημοσιευμένων εργασιών και διατριβών, νέα σχετικά με προϊόντα και σύγχρονες εξελίξεις στην οδοντιατρική, επιστολές προς τον Διευθυντή Σύνταξης. Εργασίες γίνονται δεκτές υπό την προϋπόθεση ότι είναι πρωτότυπες και δεν έχουν δημοσιευτεί προηγουμένως ή δεν έχουν υποβληθεί για δημοσίευση αλλού.

Πιο αναλυτικά στο περιοδικό Στόμα μπορούν να δημοσιευθούν οι παρακάτω κατηγορίες εργασιών:

Επιστημονικά άρθρα: Τα άρθρα που στέλνονται για δημοσίευση θα πρέπει να κατατάσσονται σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες: α) βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις, β) ερευνητικές εργασίες (πειραματικές μελέτες, κλινικές μελέτες, εργαστηριακές μελέτες, επιδημιολογικές μελέτες, κλινικοστατιστικές μελέτες, κλινικοπαθολογικές μελέτες), γ) ενδιαφέρουσες περιπτώσεις και δ) επαγγελματικά θέματα επιστημονικά τεκμηριωμένα.

Πρακτικά θέματα: Άρθρα γενικού οδοντιατρικού ενδιαφέροντος, όπου σύντομα περιγράφεται και παρουσιάζεται μια ενδιαφέρουσα κλινική ή εργαστηριακή τεχνική συνοδευόμενη με πλούσιο φωτογραφικό υλικό.

Κύρια θέματα: Άρθρα σε μορφή ανασκόπησης με θέματα επίκαιρα ή αμφιλεγόμενα, κατευθυνόμενα από τη συντακτική επιτροπή, που γράφονται από συναδέλφους με ειδικές, σε βάθος (εμπεριστατωμένες) γνώσεις του θέματος.

Σύντομες, πρωτότυπες δημοσιεύσεις: Αφορούν πρωτότυπες εργασίες ή ευρήματα. Δεν πρέπει να έχουν έκταση μεγαλύτερη από 2000 λέξεις και δημοσιεύονται το συντομότερο δυνατό μετά από αξιολόγηση της Συντακτικής Επιτροπής.

Επιστολές προς τον Διευθυντή Σύνταξης: Πρόκειται για επιστολές που στέλνονται προς τον Διευθυντή Σύνταξης και δημοσιεύονται μετά από έγκριση της Συντακτικής Επιτροπής. Αφορούν κρίσεις για δημοσιευμένα άρθρα ή συγκεκριμένα ερωτήματα σχετικά με επιστημονικά θέματα. Οι απαντήσεις θα δίδονται από τη στήλη της αλληλογραφίας.

Περιλήψεις άρθρων και διατριβών: Οι περιλήψεις αυτές αφορούν άρθρα Ελλήνων συγγραφέων που έχουν δημοσιευθεί πρόσφατα σε περιοδικά του Εξωτερικού ή διατριβές που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η επιλογή τους γίνεται από τη Συντακτική Επιτροπή.

Την ευθύνη της επιλογής της ύλης του περιοδικού έχει η διεύθυνση σύνταξης του περιοδικού. Οι εργασίες υπόκεινται σε κρίση από δύο κριτές και τη Συντακτική Επιτροπή. Οι εκδότες κρατούν όλα τα δικαιώματα των επιστημονικών εργασιών, μόλις αυτές γίνουν δεκτές για δημοσίευση από τη Συντακτική Επιτροπή. Με την υποβολή της εργασίας, όλοι οι συγγραφείς πρέπει να υπογράφουν τη σχετική δήλωση (κάντε κλικ στη λέξη).

Στοιχεία και απόψεις που παρουσιάζονται στα άρθρα του Στόματος ανήκουν στους συγγραφείς και όχι στη Συντακτική Επιτροπή ή στην Στοματολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος. Η Στοματολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος δεν εγγυάται την ακρίβεια του περιεχομένου των άρθρων και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις.