ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 33 (2005) / Τεύχος 1 / Περιακρορριζικές αλλοιώσεις. Διάγνωση – Θεραπεία

Περιακρορριζικές αλλοιώσεις. Διάγνωση – Θεραπεία

A. Ζιώγα, Β. Στράντζαλη, Θ. Φράγκου, Κ. Χατζηβασιλείου
ΣΤΟΜΑ 2005;33(1):23-32

Η περιακρορριζική αλλοίωση αποτελεί φλεγμονώδη εξεργασία που συντελείται στην περιοχή του περιακρορρι­ζικού χώρου συντηρούμενη από τα μεταβολικά προϊόντα των μικροβίων που εδράζονται στο σύστημα των ριζικών σωλήνων του νεκρωμένου δοντιού, καθώς και από τα προϊόντα αποσύνθεσης του πολφού του. Η διάγνωση των περιακρορριζικών βλαβών στηρίζεται, κυρίως, σε ακτινογραφικά ευρήματα τα οποία, σε λίγες μόνο περιπτώσεις, μπορεί να δώσουν στον κλινικό τη δυνατότητα να αποφανθεί με βεβαιότητα, εάν η παρατηρούμενη ακτινογραφική εικόνα ανταποκρίνεται σε κοκκίωμα, ακρορριζική κύστη ή άλλης μορφής περιακρορριζική αλλοίωση. Η ακριβής φύση της κάθε αλλοίωσης μπορεί να καθοριστεί μόνο κατόπιν ιστολογικής εξέτασης της αλλοίωσης αυτής. Η θεραπευτική αντιμετώπιση των περιακρορριζικών αλλοιώ­σεων περιλαμβάνει τη συντηρητική ενδοδοντική θεραπεία. όπου όμως αυτή αποτυγχάνει, εφαρμόζεται η χειρουργική θεραπεία που περιλαμβάνει την ακρορριζική απόξεση και την ακρορριζεκτομή με ή χωρίς ανάστροφη έμφραξη. Σκο­πός της εργασίας που ακολουθεί είναι να αναφερθούν βασικές αρχές για τη διαφορική διάγνωση των περιακρορ­ριζικών αλλοιώσεων, καθώς και οι κυριότερες μέθοδοι θεραπείας που εφαρμόζονται σήμερα. Τέλος, γίνεται σχο­λιασμός σχετικά με την αποτελεσματικότητα των τεχνι­κών ακρορριζικής χειρουργικής, όπως προκύπτει από τη σύγχρονη βιβλιογραφία.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Περιακρορριζικη αλλοίωση, νοσήματα του πολφού, περιακρορριζική απόξεση, ακρορριζεκτομή