ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 38 (2010) / Τεύχος 3 / Παλιφερμίνη: ένα νέο φάρμακο στην αντιμετώπισης της βλεννογονίτιδας του στόματος σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αυτόλογη μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων. Αναφορά περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Παλιφερμίνη: ένα νέο φάρμακο στην αντιμετώπισης της βλεννογονίτιδας του στόματος σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αυτόλογη μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων. Αναφορά περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Γ. ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ, Ξ. ΓΙΑΛΑΜΑ, Κ. ΤΣΙΩΝΟΣ, Λ. ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ, Α. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΟΜΑ 2010;38(3):227-234

Οι ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες που λαμβάνουν μυελοκατασταλτική θεραπεία στo πλαίσιo αυτόλογης Μεταμόσχευσης Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων  (αυτό-ΜΑΑΚ) [Hematopoietic Stem Cell Transplantation (HSCT)] εμφανίζουν σε μεγάλο ποσοστό βλεννογονίτιδα στόματος, η οποία αποτελεί την πιο θορυβώδη και επώδυνη επιπλοκή.
Αποτελεί μια πολυπαραγοντική φλεγμονώδη διαδικασία, η σοβαρότητα της οποίας επηρεάζει τις καθημερινές λειτουργίες της μάσησης, της κατάποσης και της ομιλίας και κατά συνέπεια την ποιότητα ζωής αυτών των ασθενών. Επίσης, η αυξημένη βαρύτητά της σχετίζεται με μειωμένα ποσοστά επιβίωσης των ασθενών αυτών.
Στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά στη  στοματοβλεννογονίτιδα (αιτιοπαθογένεια, κλινική εικόνα, σταδιοποίηση) και στη χρησιμοποίηση της παλιφερμίνης (Kepivance) στην πρόληψη και αντιμετώπισή της. Παρουσιάζουμε αναφορά περίπτωσης ασθενούς που υποβλήθηκε σε δύο αυτόλογες μεταμοσχεύσεις αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, όπου κατά την πρώτη δε χορηγήθηκε ο αυξητικός παράγοντας, ενώ κατά τη δεύτερη χορηγήθηκε.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Αιματολογικές Κακοήθειες, Αυτόλογη Μεταμόσχευση Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων (αυτό-ΜΑΑΚ), Βλεννογονίτιδα Στόματος, Παλιφερμίνη