ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 38 (2010) / Τεύχος 4 / Ο ρόλος της Οδοντιατροδικαστικής στη σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Ο ρόλος της Οδοντιατροδικαστικής στη σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

ΧΡ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ
ΣΤΟΜΑ 2010;38(4):343-349

Σκοπός της εργασίας είναι να παρέχει στον οδοντίατρο τις απαραίτητες γνώσεις για την αναγνώριση των περιστατικών παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης και να συμβάλλει στην πρόληψη του φαινομένου και στην προστασία των θυμάτων. Η εξέταση της στοματικής κοιλότητας των περιστατικών σεξουαλικών κακοποιήσεων και βιασμών ανηλίκων θυμάτων μπορεί να αποκαλύψει: μώλωπες στη μαλακή και σκληρή υπερώα, διάφορους τραυματισμούς κατά την αντίσταση στην κακοποίηση, κλινικές εκδηλώσεις γονοκοκκικής στοματίτιδας, σύφιλης, χαρακτηριστικά ενδοστοματικά ευρήματα που μπορεί να παρατηρηθούν σε μετάδοση του AIDS (μονιλίαση, ερπητική στοματίτιδα, επιχείλιος έρπης, κοινή μυρμηκία, οξυτενή κονδυλώματα, λευκοπλακία, κ.τ.λ.), καθώς, επίσης, και για τυχόν ανεύρεση δήξεων με εκχυμωτικές περιοχές απομύζησης, η αξιολόγηση των οποίων έχει ιδιαίτερο αποδεικτικό χαρακτήρα. Ο οδοντίατρος με εξειδικευμένες γνώσεις Οδοντιατροδικαστικής μέσα στο πλαίσιο της εμπλοκής του στο πρόβλημα της παιδικής κακοποίησης, οφείλει να συμμετέχει στην εξέταση της στοματικής κοιλότητας των περιστατικών σεξουαλικών κακοποιήσεων και βιασμών ανηλίκων θυμάτων και να αναζητήσει τυχόν τραυματικές βλάβες από δήξη, οι οποίες θα είναι χρήσιμες για την ταυτοποίηση ή τον αποσυσχετισμό του φερόμενου ως δράστη. Η ανεύρεση εκχυμωτικών οδοντικών εντυπωμάτων μαρτυρεί δήξη και ανευρίσκονται συχνά, σε περιστατικά που αφορούν παιδική κακοποίηση όπου εμπλέκεται η σεξουαλική δραστηριότητα.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, στοματικές εκδηλώσεις, σωματικοί δείκτες, σεξουαλικές δήξεις, συγκριτική αξιολόγηση οδοντικών εντυπωμάτων, Οδοντιατροδικαστική