ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 44 (2016) / Τεύχος 1 / Ο ρόλος της Ιντερλευκίνης στη εξωτερική ακρορριζική απορρόφηση ρίζας κατά την ορθοδοντική θεραπεία

Ο ρόλος της Ιντερλευκίνης στη εξωτερική ακρορριζική απορρόφηση ρίζας κατά την ορθοδοντική θεραπεία

Γ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, Κ. ΛΥΡΟΥΔΙΑ
ΣTOMA 2016;44(1):257-267

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Αναπόφευκτη ιατρογενής επιπλοκή της ορθοδοντικής θεραπείας αποτελεί η ορθοδοντικά προ­καλούμενη φλεγμονώδης απορρόφηση της ρίζας, στην οποία το απορροφημένο ακρορριζικό τμήμα της ρίζας αντικαθίσταται από φυσιολογικό οστό. Η ορθοδοντική μετακίνηση των δοντιών εξασφαλίζεται με την οστική απορρόφηση στην περιοχή πίεσης του περιοδοντικού συνδέσμου και την εναπόθεση οστού στην περιοχή τάσης.

ΣΚΟΠΟΣ: Η παρουσίαση του ρόλου της Ιντερλευκί­νης στην εξωτερική ακρορριζική απορρόφηση της ρίζας κατά την ορθοδοντική θεραπεία.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Πραγματοποιήθηκε εκτενής ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στη βάση δεδομένων pubmed, με τη χρήση κατάλληλων λέξεων-κλειδιών.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Ιντερλευκίνη (IL), φλεγμονώδης απορ­ρόφηση ρίζας, ορθοδοντική θεραπεία