ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 34 (2006) / Τεύχος 1 / Ο καρκίνος της άνω γνάθου του Προέδρου των ΗΠΑ Grover Cleveland. Η μυστική επέμβαση

Ο καρκίνος της άνω γνάθου του Προέδρου των ΗΠΑ Grover Cleveland. Η μυστική επέμβαση

Ν. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΣΤΟΜΑ 2006;34(1):15-21

O Stephen Grover Cleveland (Elk. 1 και 2) υπήρξε γνωστός ως ένας από τους μεγάλους Προέδρους των ΗΠΑ που ηγήθηκε του έθνους του κατά τη διάρ­κεια ενός έτους με σοβαρή διεθνή οικονομική αστά­θεια, γνωστού ως ο «Πανικός του 1893» (“Panic of 1893”). Τα αποθέματα χρυσού διεθνώς όδευαν προς αφανισμό και οι τράπεζες της Αμερικής έκλειναν. Το Sherman Silver Act του 1890, νομοθεσία που έδινε τη δυνατότητα στο Κογκρέσο να αγοράζει 4,5 εκατομμύρια ουγκιές σε ασημένιες ράβδους κάθε μήνα, απειλούσε να μειώσει το απόθεμα χρυσού των Ηνω­μένων Πολιτειών σε επικίνδυνα επίπεδα. Εκτός από την ευθύνη του έθνους, το κρίσιμο για την οικονομία έτος του 1893, ο Πρόεδρος Cleveland βίωνε και ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας στις αρχές της δεύτερης περιόδου της προεδρίας του, που σήμερα θα αντιμε­τωπιζόταν ικανοποιητικά από έναν στοματογναθοπροσωπικό χειρουργό. Παράλληλα η εποχή απαιτού­σε την παρουσία ενός καθόλα δυναμικού Προέδρου στο Λευκό Οίκο. Έτσι, οποιαδήποτε γνωστοποίηση της πάθησης του Προέδρου των ΗΠΑ θα ήταν κατα­στροφική για την παγκόσμια οικονομική αγορά. Η απόκρυψη των χειρουργικών επεμβάσεων που έγι­ναν στον Πρόεδρο Cleveland εξασφαλίστηκε με άριστο τρόπο, κάτι που θα έκανε περήφανες τις σημερι­νές Μυστικές Υπηρεσίες, αν σε παρόμοια περίπτωση κατόρθωναν τέτοια συγκάλυψη.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: