ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 45 (2017) / Τεύχος 2 / Οστεονέκρωση των γνάθων από τη χορήγηση διφωσφονικών. Διάγνωση, πρόληψη και αντιμετώπιση

Οστεονέκρωση των γνάθων από τη χορήγηση διφωσφονικών. Διάγνωση, πρόληψη και αντιμετώπιση

Ε. ΚΟΥΡΤΗ, Ν. ΝΤΑΜΠΑΡΑΚΗΣ
ΣΤΟΜΑ 2017;45:67-74

Τα διφωσφονικά είναι αντιοστεοπενικά φάρμακα τα οποία προλαμβάνουν την οστική απορρόφηση και αυξάνουν την οστική μάζα. H φαρμακολογική δράση των διφωσφονικών οφείλεται στην αναστολή της δραστηριότητας των οστεοκλαστών, που οδηγεί σε απορρόφηση και μείωση της ενασβεστίωσης του οστού. Χρησιμο­ποιούνται στην αντιμετώπιση ενδοστικών βλαβών, όπως η οστεο­πόρωση, μετεμμηνοπαυσιακή, ή οφειλόμενη σε κορτικοστεροειδή, η νόσος Paget, η ατελής οστεογένεση, η οστεοπενία, οι οστι­κές μεταστάσεις διαφόρων νεοπλασμάτων και το πολλαπλό μυέλωμα. Με τον όρο οστεονέκρωση των γνάθων χαρακτηρίζεται η νέκρωση τμήματος του οστού της άνω ή κάτω γνάθου, το οποίο παραμένει απογυμνωμένο, χωρίς να καλύπτεται από βλεννογόνο και χωρίς να παρουσιάζει σημεία αυτόματης επούλωσης. Η οστεο­νέκρωση, ως παρενέργεια των διφωσφονικών, καταγράφηκε για πρώτη φορά στη βιβλιογραφία το 2003 και σχετίζεται κυρίως με τη δεύτερη γενιά διφωσφονικών, τα αμινοδιφωσφονικά.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: οστεονέκρωση γνάθων, διφωσφονικά, οδοντιατρική πρόληψη, αντιμετώπιση