ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 31 (2003) / Τεύχος 1 / Ορθοδοντική θεραπεία ασθενών με επιβαρημένο ιατρικό ιστορικό: Δυνατότητες και περιορισμοί

Ορθοδοντική θεραπεία ασθενών με επιβαρημένο ιατρικό ιστορικό: Δυνατότητες και περιορισμοί

Ι. Γεωργιακάκη, Σ. Σιδηροπούλου, Α. Καραμούζος
ΣΤΟΜΑ 2003;31:23-30

Στην εργασία αυτή επισημαίνονται ορισμένα προβλήματα που αντιμετωπίζονται όταν ασθενείς με σοβαρά ιατρικά προβλήματα υποβάλλονται σε ορθοδοντική θεραπεία. Οι λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν τέτοιους ασθενείς στην απόφαση για ορθοδοντική θεραπεία μπορεί να σχετίζονται με τη βελτίωση της αισθητικής και κατά συνέπεια της ψυχολογίας τους. Μπορεί επίσης να στοχεύουν στη βελτίωση της στοματικής υγείας με τη διευθέτηση των δοντιών, ώστε να διευκολύνεται η διατήρηση καλής στοματικής υγιεινής, αλλά και με την αποκατάσταση της σύγκλεισης, καθώς και τη βελτίωση της λειτουργίας. Σε ενήλικες ασθενείς πριν από προσθετική αποκατάσταση ή μετά από τη θεραπεία περιοδοντικής νόσου σε αρκετές περιπτώσεις η ορθοδοντική θεραπεία θεωρείται απαραίτητη. Περιγράφεται ο τρόπος που οι διάφορες ασθένειες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ορθοδοντική θεραπεία και προτείνονται κάποιες μέθοδοι για την αποφυγή πιθανών προβλημάτων. Οι ειδικοί ορθοδοντικοί ασθενείς στους οποίους γίνεται αναφορά είναι εκείνοι που έχουν νοσήσει από μολυσματική ενδοκαρδίτιδα ή πάσχουν από αιμορραγικές διαθέσεις, λευχαιμία, αναιμίες, μεταβολικά νοσήματα, διαταραχές του ανοσοποιητικού μηχανισμού, ορμονικές διαταραχές και ορισμένα γενετικά νοσήματα. Η ορθοδοντική θεραπεία είναι δυνατή σε αυτούς τους ασθενείς εφόσον υπάρχει απόλυτος ιατρικός έλεγχος του προβλήματος και ληφθούν κατά το σχεδιασμό της θεραπείας και την κλινική πράξη όλα τα μέτρα για την πρόληψη πιθανών λοιμώξεων. Η αποτελεσματική οδοντική μετακίνηση πρέπει να γίνεται με μέσα που να διασφαλίζουν τη μικρότερη δυνατή ταλαιπωρία του ασθενή.