ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 46 (2018) / Τεύχος 1 / Ολοκεραμικές αποκαταστάσεις διπυριτικού λιθίου, αλουμίνας και ζιρκονίας. Μέρος Α’ Εργαστηριακά δεδομένα

Ολοκεραμικές αποκαταστάσεις διπυριτικού λιθίου, αλουμίνας και ζιρκονίας. Μέρος Α’ Εργαστηριακά δεδομένα

ΙΦ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ, Μ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ, Μ. ΚΟΚΟΤΗ
ΣΤΟΜΑ 2018; 46: 103-108

Οι ολοκεραμικές αποκαταστάσεις στην οδοντιατρική αποτελούν μια συνεχώς αυξανόμενη τάση, αφού προσφέρουν καλύτερη αισθητική και βιοσυμβατότητα από τις μεταλλοκεραμικές. Κατά καιρούς έχουν εμφανιστεί διάφορα ολοκεραμικά συστήματα. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση των εργαστηριακών μελετών που αφορούν τα κεραμικά διπυριτικού λιθίου, αλουμίνας και ζιρκονίας, για την καταγραφή των ορίων θραύσης του κάθε υλικού, αλλά και των προτύπων θραύσης που παρατηρούνται κατά τη φόρτιση.
Τα ολοκεραμικά συστήματα διπυριτικού λιθίου και αλουμίνας εμφανίζουν όρια θραύσης μικρότερα από τα ολοκεραμικά ζιρκονίας, πάντα όμως υψηλότερα από τα όρια της φυσιολογικής λειτουργίας. Έτσι, τα ολοκεραμικά διπυριτικού λιθίου και αλουμίνας μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πρόσθια περιοχή, ενώ αυτά της ζιρκονίας θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και στην περιοχή των γομφίων.
Συνοψίζοντας, θα πρέπει να αναφερθεί ότι κανένα εργαστηριακό μοντέλο δεν μπορεί να αναπαράγει επακριβώς το στοματογναθικό σύστημα. Γι’ αυτό και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από εργαστηριακές μελέτες θα πρέπει να αξιολογούνται με προσοχή.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: διπυριτικό λίθιο, αλουμίνα, ζιρκονία, αντίσταση στη θραύση