ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 42 (2014) / Τεύχος 1 / Οι κονίες προσκόλλησης στις σύγχρονες ολοκεραμικές αποκαταστάσεις

Οι κονίες προσκόλλησης στις σύγχρονες ολοκεραμικές αποκαταστάσεις

Σ. ΦΕΛΙΚΙΔΗΣ, Κ. ΜΟΥΣΙΑΣ, Ε. ΚΟΝΤΟΝΑΣΑΚΗ, Δ. ΤΟΡΤΟΠIΔΗΣ
ΣΤΟΜΑ 2014;42(1):25-38

Η εμφάνιση και η χρησιμοποίηση των νέων ολοκεραμικών αποκαταστάσεων στη σύγχρονη επανορθωτική Οδοντιατρική οδήγησε στην εξέλιξη τόσο των κονιών προσκόλλησης όσο και των αντίστοιχων τεχνικών συγκόλλησης. Ο σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι η παρουσίαση των κύριων ιδιοτήτων, πλεονεκτημάτων, μειονεκτημάτων και ενδείξεων εφαρμογής των διαφόρων κονιών μόνιμης προσκόλλησης των ολοκεραμικών αποκαταστάσεων.
Οι κυριότεροι τύποι κονιών μόνιμης προσκόλλησης των ακίνητων προσθετικών αποκαταστάσεων είναι τρεις: (α) οι συμβατικές κονίες οξέος, (β) οι ρητινώδεις κονίες και (γ) οι υαλοϊονομερείς κονίες τροποποιημένες με ρητίνες. Οι παράγοντες που καθορίζουν την επιλογή της κονίας είναι κυρίως η σύνθεση του υλικού της αποκατάστασης και το σχήμα συγκράτησης και σταθερότητας του οδοντικού κολοβώματος. Οι συμβατικές κονίες οξέος εμφανίζουν περιορισμένες εφαρμογές στην προσκόλληση των ολοκεραμικών αποκαταστάσεων και χρησιμοποιούνται κυρίως για την προσκόλληση των μεταλλοκεραμικών αποκαταστάσεων.
Οι ρητινώδεις κονίες, οι οποίες ανάλογα με το είδος της επεξεργασίας των οδοντικών ιστών, διακρίνονται σε ολικής αδροποίησης ή αυτοαδροποιητικές συγκολλητικές κονίες, χρησιμοποιούνται ευρέως για τη συγκόλληση των ολοκεραμικών αισθητικών αποκαταστάσεων. Η τυπική διαδικασία συγκόλλησης μπορεί να ολοκληρωθεί σε τρία, δύο ή και ένα στάδιο και συνήθως περιλαμβάνει την επεξεργασία τόσο της οδοντικής επιφάνειας όσο και του κεραμικού υλικού. Οι κονίες ολικής αδροποίησης τριών σταδίων φαίνεται να παραμένουν το «χρυσό πρότυπο» για το σύνολο σχεδόν των ολοκεραμικών αποκαταστάσεων με σαφή υπεροχή την προσκόλληση στα αστριούχα κεραμικά και τα θερμοσυμπιεζόμενα υαλοκεραμικά. Μειονέκτημα των κονιών αυτών
θεωρείται η πολυπλοκότητα των σταδίων και η χρονοβόρος διαδικασία. Τέλος, για τα κρυσταλλικά κεραμικά ζιρκονίας-αλουμίνας καθώς και τα κεραμικά διπυριτικού λιθίου δεν υπάρχουν επαρκείς και μακροχρόνιες κλινικές μελέτες ώστε να υπάρξει ένα ευρέως αποδεκτό πρωτόκολλο συγκόλλησης.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Κονίες τελικής προσκόλλησης, συμβατικές κονίες οξέος, ρητινώδεις κονίες, ρητινώδεις υαλοϊονομερείς κονίες, ολοκεραμικές αποκαταστάσεις