ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 40 (2012) / Τεύχος 3 / Οι κεραμικές όψεις. Ενδείξεις, υλικά και τεχνικές εφαρμογής

Οι κεραμικές όψεις. Ενδείξεις, υλικά και τεχνικές εφαρμογής

Θ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Α. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΣΤΟΜΑ 2012;40(3):161-171

Η αισθητική αποκατάσταση των πρόσθιων δοντιών αποτελεί σήμερα το ζητούμενο για μεγάλο αριθμό ασθενών. Το παρόν άρθρο αναφέρεται στις κεραμικές όψεις και στις δυνατότητες τις οποίες αυτές μας προσφέρουν για την επίτευξη του επιδιωκόμενου αποτελέσματος στην ευαίσθητη αυτή αισθητική ζώνη.
Αρχικά γίνεται λόγος για τη σημασία της αισθητικής στη σύγχρονη κοινωνία και για το ρόλο που αυτή διαδραμάτησε στην εξέλιξη των κεραμικών όψεων ως προς τα υλικά κατασκευής τους και ως προς τις τεχνικές εφαρμογής τους. Στη συνέχεια, παρατίθενται οι βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την επιτυχή εφαρμογή των όψεων πορσελάνης καθώς και οι σχετικές ενδείξεις και αντενδείξεις εφαρμογής τους.Ακολουθεί αναφορά στα χρησιμοποιούμενα υλικά και τις τεχνικές κατασκευής των κεραμικών όψεων, η οποία περιλαμβάνει τις κυριότερες ιδιότητες των κεραμικών υλικών και τα σύγχρονα ολοκεραμικά συστήματα. Στο σημείο αυτό γινεται και μια αναφορά στο χρώμα και στην εξαιρετική σημασία ακριβούς απόδοσής του για τη λήψη ενός επιτυχημένου αισθητικά κλινικού αποτελέσματος.
Τέλος, αναφέρονται συνοπτικά οι τεχνικές παρασκευής των δοντιών για αποδοχή κεραμικών όψεων και οι τεχνικές τελικής προσκόλλησης αυτών στα φυσικά δόντια. Το τελευταίο θεωρείται βήμα ιδιαίτερα σημαντικό για τη μακροβιότητα του αποτελέσματος.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: κεραμικές όψεις, αισθητική, επιτυχία, αποτυχία