ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 42 (2014) / Τεύχος 3 / Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο βιοτικό επίπεδο και την υγεία παιδιών προσχολικής ηλικίας

Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο βιοτικό επίπεδο και την υγεία παιδιών προσχολικής ηλικίας

Χ. ΠΑΠΑΔΕΛΗ, Ι. ΠΑΠΑΔΕΛΗΣ, Α. ΗΛΙΑΔΗΣ, Α. ΧΡΥΣΑΦΙΔΟΥ
ΣTOMA 2014;42(3):143-148

Εισαγωγή: Η οικονομική  κρίση που  μαστίζει  τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχει  αλλάξει  ριζικά τις συνθήκες της ζωής της μέσης ελληνικής οικογένειας.
Στόχοι: Ο σκοπός της παρούσας εργασίας  είναι  η μελέτη  των παραγόντων που επηρεάζουν τις συνθήκες διαβίωσης, πρόληψης και περίθαλψης των παιδιών που ζουν τα πρώτα  χρόνια της  ζωής τους  σε συνθήκες οικονομικής κρίσης.
Υλικά και μέθοδοι:  Χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια με τη μέθοδο  της προσωπικής συνέντευξης σε γονείς   παιδιών προσχολικής ηλικίας.  Η έρευνα  πραγματοποιήθηκε την άνοιξη του 2012, στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης και στη Λάρισα. Ερωτήθηκαν 569 άτομα και 200 άτομα αντίστοιχα.
Αποτελέσματα: Οι επιπτώσεις για την Λάρισα ήταν πολύ λιγότερες από ό,τι για τη Θεσσαλονίκη . Η ανεργία των γονέων «έφτανε»  το 40%, η μείωση των δαπανών διατροφής,  θέρμανσης, ένδυσης «άγγιξε» το 60%. Η αδυναμία για διακοπές και διασκέδαση είναι στο 90%. Σημαντικός  παράγοντας είναι η αδυναμία προληπτικών οδοντιατρικών  ελέγχων στη Δυτική Θεσσαλονίκη και η καθυστέρηση των εμβολιασμών καταγράφηκε  στο 30% του δείγματος.
Συμπεράσματα: Η κοινωνική αλληλεγγύη  και η προσφορά εθελοντικής εργασίας από τον ιατρικό  και οδοντιατρικό  κόσμο είναι επιβεβλημένη για τα ανήλικα παιδιά.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: οικονομική  κρίση, επιπτώσεις, στοματική υγεία, παιδιά