ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 39 (2011) / Τεύχος 1 / Οι εξελίξεις στην Ακτινολογία Στόματος

Οι εξελίξεις στην Ακτινολογία Στόματος

Ν. ΠΑΡΙΣΗΣ
ΣΤΟΜΑ 2011;39(1):73-80

Η ανάπτυξη της Ακτινολογίας Στόματος  απέκτησε γοργούς ρυθμούς στις αρχές της δεκαετίας του ’50 με την ανακάλυψη της συμβατικής τομογραφίας, κυρίως όμως με την εφαρμογή  της  πανοραμικής ακτινογραφίας, η οποία για πρώτη φορά πρόσφερε μια απεικόνιση του συνόλου της οδοντοφυΐας  και των γνάθων. Στα επόμενα χρόνια με τη συμμετοχή της ψηφιακής τεχνολογίας στην ακτινολογία αναπτύχθηκαν διαγνωστικοί μέθοδοι τόσο για τους σκληρούς όσο και για τους μαλακούς ιστούς του στοματογναθικού συστήματος, οι οποίοι προσφέρουν απεικονίσεις με υψηλό δείκτη ευκρίνειας, κυρίως όμως, εξουδετερώνοντας το πρόβλημα των αλληλοεπικαλύψεων των ιστών, το οποίο δημιουργούσε πάντοτε σοβαρά διαγνωστικά προβλήματα. Τέτοιου είδους διαγνωστικοί μέθοδοι, για τους σκληρούς ιστούς είναι  η αξονική τομογραφία,  η ενδοστοματική ψηφιακή ακτινογραφία,  η ψηφιακή αφαιρετική ακτινογραφία., και, για τους μαλακούς ιστούς, η υπερηχοτομογραφία και η μαγνητική τομογραφία.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Ακτινοπροστασία, Ψηφιακή τεχνολογία-Ακτινοδιαγνωστική