ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 41 (2013) / Τεύχος 1 / Οι γαλβανοκεραμικές αποκαταστάσεις στη σύγχρονη κλινική πράξη

Οι γαλβανοκεραμικές αποκαταστάσεις στη σύγχρονη κλινική πράξη

Μ. ΠΑΣΧΑΛΗ, Μ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, Ε. ΞΙΜΙΝΗΣ, Α. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΣΤΟΜΑ 2013;41(1):41-52

Οι γαλβανοκεραμικές αποκαταστάσεις εισήχθησαν στην οδοντιατρική ως μια εναλλακτική επιλογή προσθετικής αποκατάστασης έναντι των επί χρόνια χρησιμοποιούμενων συμβατικών μεταλλοκεραμικών, κυρίως σε περιοχές υψηλών αισθητικών απαιτήσεων. Πρόκειται για αποκαταστάσεις που αποτελούνται από ένα σκελετό από καθαρό χρυσό που δημιουργείται με τη μέθοδο της ηλεκτροεπίστρωσης, επάνω στον οποίο ακολουθεί η επίστρωση και όπτηση της πορσελάνης. Η τεχνική της ηλεκτροεπίστρωσης είναι γνωστή στην οδοντιατρική εδώ και δεκαετίες και βασίζεται στην εργαστηριακή εναπόθεση ιόντων χρυσού σε ειδικά παρασκευασμένα κολοβώματα. Με τη μέθοδο αυτή προκύπτει ένα εξαιρετικά λεπτό, χρυσό υπόστρωμα το οποίο εξασφαλίζει στις γαλβανοκεραμικές αποκαταστάσεις μια σειρά από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα, με σημαντικότερα την αισθητική, τη βιοσυμβατότητα και την υψηλή ακρίβεια εφαρμογής. Έχει χρησιμοποιηθεί στην κλινική πράξη για την κατασκευή ποικίλων αποκαταστάσεων, όπως ενθέτων και επενθέτων, μεμονωμένων στεφανών, γεφυρών, βάσεων οδοντοστοιχιών, ενώ τα τελευταία χρόνια βρίσκει εφαρμογή στο χώρο της προσθετικής εμφυτευματολογίας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση της τεχνικής της ηλεκτροεπίστρωσης καθώς και των ενδείξεων και των πλεονεκτημάτων των γαλβανοκεραμικών αποκαταστάσεων σε σχέση με τις συμβατικές μεταλλοκεραμικές αλλά και τις σύγχρονες ολοκεραμικές αποκαταστάσεις. Επίσης, παρουσιάζονται εικόνες από παρόμοιες αποκαταστάσεις που κατασκευάστηκαν στην προπτυχιακή κλινική της Ακίνητης Προσθετικής και Προσθετικής Εμφυτευματολογίας της Οδοντιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: αισθητικές αποκαταστάσεις, γαλβανοκεραμικές αποκαταστάσεις, ηλεκτροεπίστρωση, οριακή εφαρμογή