ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 35 (2007) / Τεύχος 2 / Οδοντινική υπερευαισθησία

Οδοντινική υπερευαισθησία

Γ. ΠΑΝΝΕΛΗΣ, Μ. ΤΣΟΥΚΑΚΗ, Ξ. ΓΙΑΛΑΜΑ, Ε. ΚΟΛΙΝΙΩΤΟΥ-ΚΟΥΜΠΙΑ
ΣΤΟΜΑ 2007;35(2):115 -124

Η οδοντινική υπερευαισθησία αποτελεί μια συχνά εμφανιζόμενη κατάσταση, που ταλαιπωρεί τους ασθενείς και προβληματίζει τους οδοντιάτρους όσον αφορά την αντιμετώπισή της. Μοναδικό κλινικό σύμπτωμα είναι ο πόνος, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως οξύς και διαξιφιστικός και εμφανίζεται μετά από επίδραση αλγογόνων ερεθισμά­των, τα οποία μπορεί να είναι μηχανικά, χημικά, θερμικά ή ωσμωτικά.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση του «αινίγματος» οδοντινική υπερευαισθησία, μέσα από μια βιβλιογραφική ανασκόπηση. Στην εργασία αυτή δίνο­νται στοιχεία επιδημιολογίας, καθώς και οι σημαντικότεροι αιτιολογικοί παράγοντες που δύναται να προκαλέσουν απώλεια αδαμαντίνης ή οστεΐνης και αποκάλυψη της οδο­ντίνης, με συνέπεια την εμφάνιση της οδοντινικής υπε­ρευαισθησίας. Γίνεται μια σύντομη παρουσίαση των κυριότερων θεωριών που προσπάθησαν να ερμηνεύσουν το φαινόμενο αυτό, με εκτενέστερη αναφορά στην επικρα­τέστερη, σήμερα, υδροδυναμική θεωρία. Όσον αφορά τα μέσα αντιμετώπισης είναι ποικίλα, αυτό που φαίνεται, όμως, είναι πως η πρόληψη και η σωστή στοματική υγιεινή αποτελούν τη λύση σ’ αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Αντιμετώπιση, οδοντινική υπερευαισθησία, πόνος, υδροδυναμική θεωρία