ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 42 (2014) / Τεύχος 2 / Οδοντική σύντηξη μεταξύ ενός σωφρονιστήρα και ενός 3ου γομφίου της κάτω γνάθου. Αναφορά περιστατικού και διαφορική διάγνωση από οδοντική διδυμία

Οδοντική σύντηξη μεταξύ ενός σωφρονιστήρα και ενός 3ου γομφίου της κάτω γνάθου. Αναφορά περιστατικού και διαφορική διάγνωση από οδοντική διδυμία

ΧΡ. ΚΙΚΙΝΗΣ, Β. ΜΠΑΝΙΚΑΣ, Δ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, Α. ΤΣΕΚΟΣ
ΣΤΟΜΑ 2014;42(2):87-92

Η οδοντική σύντηξη θεωρείται μια αναπτυξιακή οδοντική δυσπλασία με πολύ χαμηλό ποσοστό εμφάνισης τόσο για τη νεογιλή όσο και για τη μόνιμη οδοντοφυία. Πρόκειται για τη συνένωση δύο παρακείμενων δοντιών (δύο φυσιολογικά δόντια ή ένα φυσιολογικό με ένα υπεράριθμο). Κατά καιρούς έχουν ενοχοποιηθεί διάφοροι παράγοντες για την εμφάνιση του συγκεκριμένου φαινομένου.
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η περίπτωση ενός 19χρονου άνδρα ασθενούς, ο οποίος προσήλθε στην κλινική μας λόγω επεισοδίων περιστεφανίτιδας του 38, όπου και τελικά διαπιστώθηκε η σύντηξή του με ένα υπεράριθμο τρίτο γομφίο. Το σύμπλεγμα των δοντιών που προέκυπτε από τη συνένωσή τους εξήχθει χειρουργικά και κατά την εξέταση του συγκρίναμε τα κλινικά και ακτινογραφικά μας ευρήματα και αναλύσαμε τους διαφοροδιαγνωστικούς προβληματισμούς που προκύπτουν σε τέτοιες περιπτώσεις όπου η σαφής διάκριση μεταξύ οδοντικής σύντηξης και οδοντικής διδυμίας μπορεί να καταστεί ακόμη και αδύνατη. Παράλληλα λήφθηκε ιδιαίτερη προσοχή κατά τους χειρουργικούς χειρισμούς των εμπλεκόμενων σε αυτό οδόντων.
Η σπανιότητα της οδοντικής σύντηξης, η οποία γίνεται ακόμη μεγαλύτερη όταν λαμβάνει χώρα μεταξύ ενός σωφρονιστήρα και ενός υπεράριθμου σωφρονιστήρα, καθιστά το προαναφερθέν περιστατικό ξεχωριστού ενδιαφέροντος και σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να καταδείξει την ιδιαιτερότητά του.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Οδοντική διδυμία, οδοντική σύντηξη, υπεράριθμος τρίτος γομφίος