ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 42 (2014) / Τεύχος 2 / Οδοντική απόσπαση: Μηχανισμός και αιτιοπαθογένεια

Οδοντική απόσπαση: Μηχανισμός και αιτιοπαθογένεια

Π. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, Α. ΤΣΑΛΤΑΜΠΑΣΗ, Χ. ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗ, Κ. ΤΟΛΙΔΗΣ
ΣΤΟΜΑ 2014;42(2):93-97

Οι μη τερηδονικής αιτιολογίας αλλοιώσεις των σκληρών οδοντικών ιστών έχουν αποδοθεί σε φαινόμενα αποτριβής, εκτριβής και διάβρωσης. Οι σύγχρονες έρευνες, ωστόσο, έδειξαν ένα εξίσου σημαντικό φαινόμενο, την οδοντική απόσπαση, το οποίο συμβάλλει στην εμφάνιση οδοντικής φθοράς. Η οδοντική απόσπαση σχετίζεται με την απώλεια σκληρών οδοντικών ιστών στην αυχενική περιοχή και όχι μόνο. Η παρούσα εργασία προσεγγίζει τον μηχανισμό που προκαλεί την οδοντική απόσπαση και την αιτιοπαθογένεια της νοσολογικής αυτής οντότητας, ενώ παράλληλα παρουσιάζονται κλινικά περιστατικά και στοιχεία χαρακτηριστικά για το φαινόμενο, προκειμένου να διαφοροποιηθεί από τα υπόλοιπα είδη της οδοντικής φθοράς μη τερηδονικής αιτιολογίας. Τέλος περιγράφεται η δυνατότητα θεραπευτικής προσέγγισης.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: αδαμαντίνη, απόσπαση, βλάβη μη τερηδονικής αιτιολογίας, οδοντίνη, οστεΐνη