ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 47 (2019) / Τεύχος 1 / Οδοντικές δυσχρωμίες: Ταξινόμηση και σύγχρονες μέθοδοι αντιμετώπισης

Οδοντικές δυσχρωμίες: Ταξινόμηση και σύγχρονες μέθοδοι αντιμετώπισης

N. ΠΑΠΑΖΗΣΗ, Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, Π. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
ΣΤΟΜΑ 2019; 47: 007-017

Ο σκοπός της βιβλιογραφικής αυτής ανασκόπησης είναι η παρουσίαση του συνόλου των πιθανών αιτίων εμφάνισης δυσχρωμιών των δοντιών, καθώς και η ενημέρωση των οδοντιάτρων για τις σύγχρονες θεραπευτικές μεθόδους, ελάχιστης ή και μη παρέμβασης και τα πρωτόκολλα αυτών. Η εμφάνιση των δοντιών και μάλιστα της πρόσθιας αισθητικής ζώνης, επηρεάζει τη συνολική αισθητική του προσώπου και απασχολεί τη σύγχρονη οδοντιατρική. Οι δυσχρωμίες των δοντιών είναι ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο που δημιουργεί αισθητικά προβλήματα στους ασθενείς. Ως οδοντικές δυσχρωμίες χαρακτηρίζονται οι αλλαγές στην απόχρωση των δοντιών, λόγω εναπόθεσης χρωστικών στους σκληρούς οδοντικούς ιστούς. Γίνεται αναφορά στις πιθανές αιτίες των δυσχρωμιών, καθώς μεγάλη σημασία για το θεραπευτικό αποτέλεσμα έχει η εύρεση των αιτίων που προκάλεσαν τη δυσχρωμία. Οι δυσχρωμίες μπορεί να οφείλονται σε ενδογενή ή εξωγενή αίτια. Στην παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση παρουσιάζονται τα θεραπευτικά πρωτόκολλα που ακολουθούνται στη σύγχρονη οδοντιατρική για την κατάλληλη θεραπεία των δυσχρωμιών, ανάλογα με την αιτία και τη βαρύτητά τους. Αυτά περιλαμβάνουν από την στίλβωση και την λεύκανση των δοντιών έως και τις πιο επεμβατικές τεχνικές, όπως η τοποθέτηση πολυμερών και κεραμικών αποκαταστάσεων. Στόχος της θεραπείας είναι η αποκατάσταση της αισθητικής του χαμόγελου του ασθενούς που θα οδηγήσει στη βελτίωση της αυτοπεποίθησής του.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: οδοντικές δυσχρωμίες, λεύκανση δοντιών, αισθητική του χαμόγελου, αποκαταστατική θεραπεία