ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 37 (2009) / Τεύχος 3 / Οδοντικά εμφυτεύματα στην οπίσθια περιοχή της κάτω γνάθου: Δυνατότητες, Χειρουργικές κατευθύνσεις, Αποτελέσματα

Οδοντικά εμφυτεύματα στην οπίσθια περιοχή της κάτω γνάθου: Δυνατότητες, Χειρουργικές κατευθύνσεις, Αποτελέσματα

Χ. ΚΟΥΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, Μ. ΒΑΚΑΛΗΣ, Σ. ΛΥΣΙΤΣΑ
Εργαστήριο Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας και Ακτινολογίας, Οδοντιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
ΣΤΟΜΑ 2009;37(3):265-272

Η αποκατάσταση μερικά ή ολικά νωδών ασθενών συνιστά καθημερινή πρακτική για τον κλινικό οδοντίατρο. Η κλασική προσθετική δίνει τη δυνατότητα τόσο της αισθητικής όσο και της λειτουργικής αποκατάστασης των ασθενών αυτών. Η σύγχρονη ιατρική τεχνολογία, συμπληρώνοντας την κλασική προσθετική, παρέχει εναλλακτικές λύσεις στην αποκατάστα­ση νωδοτήτων ποικίλου βαθμού. Τα οδοντικά εμφυτεύματα, ως μορφή αποκατάστασης, είναι αποδεκτά πλέον στην οδο­ντιατρική κλινική πράξη, αλλά και από μια μεγάλη μερίδα ασθενών, οι οποίοι για διάφορους κατά περίπτωση λόγους απορρίπτουν την αντικατάσταση των δοντιών που λείπουν με κάποια κινητή ή ακίνητη προσθετική εργασία. Για την επιτυχή αποκατάσταση μιας νωδότητας με οδοντικά εμφυτεύματα, εκτός από τις γνώσεις και τις ικανότητες του κλινικού, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη διάφοροι παράγοντες ανάλογα με την περιοχή που θα φιλοξενήσει την αποκατάσταση. Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι να παραθέσει τους διάφορους κλινικούς και ανατομικούς παρά­γοντες που επηρεάζουν ή και περιορίζουν την τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων στην οπίσθια περιοχή της κάτω γνάθου. Επίσης, επιχειρείται να δοθεί απάντηση στο ερώτημα αναφορικά με τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται στην περιοχή αυτή ώστε να έχουμε μια προβλέψιμη αποκατά­σταση με εμφυτεύματα.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Οδοντικά εμφυτεύματα, κάτω γνάθος, οπίσθια περιοχή