ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 31 (2003) / Τεύχος 4 / Οδοντιατρική αντιμετώπιση ασθενών με άνοια

Οδοντιατρική αντιμετώπιση ασθενών με άνοια

Α. Μαρκόπουλος, Ε. Αλμπανίδου-Φαρμάκη
ΣΤΟΜΑ 2003;31:267-270

Η άνοια είναι ένα διογκούμενο πρόβλημα για όλους τους φορείς της υγείας λόγω της αύξησης του αριθμού των ατόμων της τρίτης ηλικίας και των ατόμων με εκφυλιστικές καταστάσεις του νευρικού συστήματος. Ο αριθμός των ασθενών με άνοια αναμένεται να διπλασιασθεί ή τριπλασιασθεί στα επόμενα 25 χρόνια, πράγμα πού σημαίνει, ότι ο Οδοντίατρος θα χρειασθεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του στα άτομα αυτά σε μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό, που ισχύει σήμερα.
Στην εργασία αυτή ανασκοπούνται στοιχεία σχετικά με την επιδημιολογία, αιτιολογία, συμπτωματολογία, διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση της άνοιας, καθώς και στοιχεία σχετιζόμενα με την ενδοστοματική κατάσταση και οδοντιατρική αντιμετώπιση αυτών των ασθενών.