ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 39 (2011) / Τεύχος 3 / Οδοντιατρικά προβλήματα κατά τη διάρκεια αεροπορικών και διαστημικών πτήσεων

Οδοντιατρικά προβλήματα κατά τη διάρκεια αεροπορικών και διαστημικών πτήσεων

Χ. ΠΑΠΑΔΕΛΗ, Α. ΗΛΙΑΔΗΣ, Α. ΣΙΑΦΛΙΑΚΗΣ, Ι. ΠΑΠΑΔΕΛΗΣ, Χ. ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ-ΠΑΠΑΔΕΛΗ
ΣΤΟΜΑ 2011;39(3):161-166

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η μελέτη των συνθηκών που αφορούν τη στοματική υγεία κατά την πτήση και οι παράγοντες που την επηρεάζουν. Ακόμη, γίνεται μια παρουσίαση των οδοντιατρικών προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την πτήση σε αστροναύτες, ιπτάμενους και επιβάτες αεροπορικών πτήσεων, η διερεύνηση των αιτιών, η θεραπευτική προσέγγιση και, κυρίως, η πρόληψή τους.
Η εμπεριστατωμένη μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας καταδεικνύει ότι η εμφάνιση οδοντιατρικών προβλημάτων  κατά  την  πτήση  οφείλεται στις  μεταβολές της ατμοσφαιρικής πίεσης. Η βαροδονταλγία (barodontalgia, παλαιότερα γνωστή ως αεροδονταλγία: aerodontalgia) είναι μια μορφή οδοντιατρικού πόνου που συνδέεται με προϋπάρχουσα οδοντιατρική παθολογία. Οι οξείες  ή χρόνιες  περιακρορριζικές  φλεγμονές, οι τερηδονικές βλάβες, οι βαθιές ή αποτυχημένες εμφράξεις,  οι κύστεις  καθώς οι πρόσφατες  χειρουργικές επεμβάσεις σε συνδυασμό με τη διάρκεια του βαρομετρικού stress μπορεί να οδηγήσουν τα πληρώματα και τους επιβάτες  σε κατάσταση έντονου  πόνου.
Στα συμπεράσματα της εργασίας μας γίνεται μια αξιολόγηση των υλικών αποκατάστασης για τους ιπτάμενους  και παρουσιάζεται  το  πρωτόκολλο  της  NASA για τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης των οδοντιατρικών  προβλημάτων  κατά  τις  πτήσεις,  αλλά και κατά την παραμονή στο διάστημα. Επίσης, η παραμονή στο διάστημα, μικρότερης ή μεγαλύτερης διάρκειας, συνδέεται με αλλαγές στους ιστούς της στοματικής κοιλότητας.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Οδοντιατρικά  προβλήματα, αεροπορικές  πτήσεις,  διάστημα. NASA, αεροδονταλγία βαροδονταλγία, αιτιοπαθογένεια, πρόληψη, αντιμετώπιση