ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 45 (2017) / Τεύχος 1 / Οδοντίατροι με λοιμώδη νοσήματα

Οδοντίατροι με λοιμώδη νοσήματα

Π. Α. ΜΑΚΡΗ, Ν. ΚΥΡΙΑΚΟΥ, Α. ΓΚΟΥΝΤΑΚΟΥ, Λ. ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ, Β. ΠΛΕΣΤΗ
ΣΤΟΜΑ 2017;44-45:39-42

Οι οδοντίατροι στην Ελλάδα συχνά πάσχουν από λοιμώδη νοσήματα, τα οποία μεταδίδονται σ’ αυτούς από την καθημερινή κλινική πράξη. Το πιο συχνό είναι να μη γνωρίζουν την κατάσταση της υγείας τους και μπορεί να αποτελούν οι ίδιοι κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.
Στη συγκεκριμένη εργασία αναλύεται η ισχύουσα νομοθεσία στην Ελλάδα για το προσωπικό υγειονομι­κού ενδιαφέροντος και πιο εξειδικευμένα για τους οδοντιάτρους. Αναλύονται επίσης οι ισχύουσες διατά­ξεις για τους οδοντιάτρους σε ΗΠΑ και Ευρώπη και πως αυτές επηρεάζουν την καθημερινή εξάσκηση του οδο­ντιατρικού επαγγέλματος. Μελετήθηκε διεξοδικά η βιβλιογραφία και επίσημες διατάξεις και νομοθεσίες που ισχύουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σκοπός του συγκεκριμένου άρθρου είναι να παρουσιάσει τα δεδομένα διεθνούς βιβλιογραφίας και οργανισμών υγείας σχετικά με τη νομοθεσία που ισχύει όταν οι οδοντίατροι είναι φορείς λοιμωδών νοσημάτων.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: λοιμώδη νοσήματα, νομοθεσία, οδο­ντίατροι, μετάδοση λοιμώξεων, αστική ευθύνη