ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 40 (2012) / Τεύχος 3 / Ξηρό φατνίο (φατνιακή οστεΐτιδα): Σύγχρονες απόψεις για την αιτιολογία, την πρόληψη και τη θεραπεία του

Ξηρό φατνίο (φατνιακή οστεΐτιδα): Σύγχρονες απόψεις για την αιτιολογία, την πρόληψη και τη θεραπεία του

Γ. ΜΠΑΡΚΑ, Γ. ΒΕΝΕΤΗΣ
ΣΤΟΜΑ 2012;40(3):179-190

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: