ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 43 (2015) / Τεύχος 1 / Νοσοκομειακή Οδοντιατρική. Μία νέα εξειδίκευση στην Οδοντιατρική

Νοσοκομειακή Οδοντιατρική. Μία νέα εξειδίκευση στην Οδοντιατρική

Α. XΑΛΚΙΔΟΥ, Ε. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
ΣTOMA 2015;43(1):35-39

“Η Νοσοκομειακή Οδοντιατρική” είναι η άσκηση της οδοντιατρικής σε νοσοκομειακό περιβάλλον όπου, σε συνεργασία με άλλες ιατρικές ειδικότητες, στοχεύει στη διατήρηση και αποκατάσταση της στοματικής υγείας μέσω της πρόληψης, της διάγνωσης και της θεραπείας των οδοντικών και στοματικών παθήσεων. Η Νοσοκομειακή οδοντιατρική στην Ελλάδα απευθύνεται σε ασθενείς με γενικά, ψυχικά και λοιμώδη νοσήματα, σε ασθενείς που δε συνεργάζονται με τον οδοντίατρο σε επίπεδο ιατρείου και σε αυτούς που χρήζουν επείγουσας αντιμετώπισης. Σε αυτούς τους ασθενείς, ορισμένα νοσοκομεία στην Ελλάδα παρέχουν πρωτοβάθμια οδοντιατρική περίθαλψη και νοσηλεία οδοντιατρικών ασθενών με αντιμετώπιση τους στο χειρουργείο με γενική ή με τοπική αναισθησία. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή της Νοσοκομειακής οδοντιατρικής σήμερα και η περιγραφή του ρόλου του Νοσοκομειακού οδοντιάτρου. Η προσπάθεια που έχει ξεκινήσει στη χώρα μας να καθιερωθεί η Νοσοκομειακή οδοντιατρική σαν εξειδίκευση δεν έχει ακόμη ευοδωθεί. Εν τούτοις, υπάρχει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Οδοντιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έχει δρομολογηθεί να ξεκινήσει αντίστοιχο πρόγραμμα στην Οδοντιατρική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ σε προπτυχιακό επίπεδο υπάρχει μάθημα που αφορά τη θεωρητική εκπαίδευση των φοιτητών σε ασθενείς με βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό που χρήζουν νοσοκομειακής περίθαλψης.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: ασθενείς με βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό, επείγοντα οδοντιατρικά περιστατικά, Νοσοκομειακή οδοντιατρική, Νοσοκομειακός οδοντίατρος