ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 47 (2019) / Τεύχος 2 / Νεότερα δεδομένα για τις εφαρμογές του laser στη σύγχρονη οδοντιατρική πράξη. ΜΕΡΟΣ ΙΙ: Εφαρμογές στον τομέα της Προσθετικής

Νεότερα δεδομένα για τις εφαρμογές του laser στη σύγχρονη οδοντιατρική πράξη. ΜΕΡΟΣ ΙΙ: Εφαρμογές στον τομέα της Προσθετικής

ΣΤΟΜΑ 2019; 47: 077-090

M. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ζ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ, A. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Η τεχνολογία του laser εξελίσσεται με αλματώδεις ρυθμούς καθιστώντας πλέον τα οδοντιατρικά lasers ένα αξιόπιστο κλινικό εργαλείο, ικανό να διασφαλίσει συγκρίσιμα ή πολλές φορές και καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα από τις συμβατικές θεραπευτικές τεχνικές. Ωστόσο, η χρήση των οδοντιατρικών lasers στον τομέα της Προσθετικής είναι σχετικά περιορισμένη. Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης λοιπόν είναι η διερεύνηση και ανάλυση των νεότερων επιστημονικών δεδομένων όσον αφορά στις εφαρμογές των σύγχρονων lasers στον τομέα της Προσθετικής. Από τη βιβλιογραφία προκύπτει ότι λόγω της εξαιρετικής χειρουργικής ακρίβειάς τους, της αιμόστασης και της ομαλής επούλωσης που εξασφαλίζουν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για τη διαμόρφωση και προετοιμασία των ούλων πριν από τη λήψη του τελικού αποτυπώματος, για τη χειρουργική επιμήκυνση μύλης κλπ. Οι νεότερες έρευνες αναδεικνύουν την ακτινοβόληση με laser ως μία καινούργια τεχνική επιφανειακής κατεργασίας/ αδροποίησης τόσο των οδοντικών όσο και των κεραμικών επιφανειών και κάνουν λόγο ακόμη για τη συμβολή του στην ατραυματική αφαίρεση παλιών κεραμικών όψεων, χωρίς να καταστρέφεται η αποκατάσταση ή το δόντι. Επίσης, η τεχνολογία του laser χρησιμοποιείται και για την κατασκευή του μεταλλικού σκελετού των προσθετικών αποκαταστάσεων. Ωστόσο, απαιτείται περεταίρω έρευνα προκειμένου να τεκμηριωθούν τα αποτελέσματα χρήσης του laser και να εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα. Συνοψίζοντας, τα οδοντιατρικά lasers έχουν αρχίσει να κερδίζουν έδαφος και στον τομέα της Προσθετικής και μπορούν να χρησιμοποιηθούν επικουρικά τόσο σε κλινικές όσο και σε εργαστηριακές διαδικασίες της Προσθετικής.

Λέξεις κλειδιά: οδοντιατρικά lasers, Προσθετική, ενδορριζικοί άξονες,
όψεις, Προπροσθετική Χειρουργική, οδοντικά εμφυτεύματα