ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 38 (2010) / Τεύχος 2 / Νάρθηκας σύγκλεισης: ενδείξεις, σχεδίαση και κλινική αποτελεσματικότητα

Νάρθηκας σύγκλεισης: ενδείξεις, σχεδίαση και κλινική αποτελεσματικότητα

Δ. ΤΟΡΤΟΠΙΔΗΣ, Λ. ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ, Ν. ΤΟΠΟΥΖΕΛΗΣ
ΣΤΟΜΑ 2010;38(2):101-106

Ο νάρθηκας σύγκλεισης είναι κινητή συσκευή από ακρυλική ρητίνη που τοποθετείται στον άνω ή κάτω οδοντικό φραγμό για να εξυπηρετήσει προληπτικούς και διαγνωστικούς σκοπούς και να συμβάλλει στην αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων του στοματογναθικούσυστήματος. Ο, πλέον, προτεινόμενος, με το ευρύτερο φάσμα εφαρμογών είναι ο νάρθηκας σταθεροποίησης που τοποθετείται συνήθως στην άνω γνάθο, όταν ο οδοντικός φραγμός είναι πλήρης.
Σκοπός αυτής της εργασίας ήταν η περιγραφή των ενδείξεων εφαρμογής, των αρχών κατασκευής και της κλινικής αποτελεσματικότητας του νάρθηκα σταθεροποίησης.
Είναι ο νάρθηκας εκλογής για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων ασθενών με ΚΓΔ μυϊκής ή αρθρικής αιτιολογίας, με πρόσθια μετατόπιση του δίσκου με επαναφορά, καθώς και με βρυγμό. Κατασκευάζεται στην κεντρική σχέση και τα δόντια του αντίθετου φραγμού πρέπει να έχουν αμφοτερόπλευρες, ομοιόμορφες, σημειακές επαφές με την επιφάνεια του νάρθηκα, η οποία πρέπει να είναι, κατά το δυνατόν, επίπεδη.
Φαίνεται ότι έχει θετικότερα κλινικά αποτελέσματα σε σχέση με τους “placebo” και τους μαλακούς νάρθηκες, ενώ έχει την ίδια αποτελεσματικότητα σε σχέση με τους νάρθηκες επανατοποθέτησης και ανάπαυσης.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Νάρθηκας σύγκλεισης, νάρθηκας σταθεροποίησης, ενδείξεις, κλινική αποτελεσματικότητα