ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 31 (2003) / Τεύχος 3 / Μορφολογική μελέτη των δυσμορφιών οι οποίες εκδηλώνονται κατόπιν τερατογόνου επίδρασης ρετινοϊκών παραγώγων στην κρανιοπροσωπική περιοχή εμβρύων μυών και συσχέτιση των ευρημάτων με την έκφραση των συνδρόμων Treachers-Collins και Νager στο ανθρώπινο έμβρυο

Μορφολογική μελέτη των δυσμορφιών οι οποίες εκδηλώνονται κατόπιν τερατογόνου επίδρασης ρετινοϊκών παραγώγων στην κρανιοπροσωπική περιοχή εμβρύων μυών και συσχέτιση των ευρημάτων με την έκφραση των συνδρόμων Treachers-Collins και Νager στο ανθρώπινο έμβρυο

Ε.-Ν. Εμμανουήλ-Νικολούση, Εμ. Νικολούσης, Αλ. Παπαδοπούλου, Μ. Goret-Nicaise, Χ. Κεραμέως-Φόρογλου
ΣΤΟΜΑ 2003;31:193-201

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η συγκριτική μελέτη της τερατογόνου έκφρασης των ρετινοικών παραγώγων all-trans retinoic acid και 13-cis retinoic acid,τα οποία προκαλούν πολλαπλές συγγενείς ανωμαλίες στα έμβρυα των θηλαστικών, με αποτέλεσμα την έκφραση συνδρόμων της κρανιογναθοπροσωπικής περιοχής.
Τα ρετινοικά παράγωγα χρησιμοποιούνται τόσο για την θεραπεία νοσημάτων του δέρματος και των βλεννογόνων, όσο και ως χημειοθεραπευτικά για την θεραπεία κυρίως νεοπλασιών του αίματος. Τα ρετινοικά παράγωγα, ωστόσο, θεωρούνται από τους ισχυρότερους τερατογόνους παράγοντες. ΄Ετσι, συνιστάται η ιδιαίτερη προσοχή κατά την χορηγησή τους σε άτομα τα οποία διανύουν το χρονικό διάστημα της αναπαραγωγικής τους ηλικίας.
Στα πλαίσια μιας εκτεταμένης μελέτης μελετήσαμε τόσο με το οπτικό όσο και με το Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης (SEM ), τις συγγενείς ανωμαλίες οι οποίες προκλήθηκαν στην κρανιογναθοπροσωπική περιοχή των εμβρύων των πειραματοζώων και τις συσχετίσαμε με την εκδήλωση και έκφραση δύο συνδρόμων στον άνθρωπο, 1.Το σύνδρομο των Treachers-Collins και 2.Το σύνδρομο του Nager.