ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 41 (2013) / Τεύχος 3 / Μονοφασικά και Διφασικά Εμφυτεύματα. Πως επηρεάζεται η οστεοενσωμάτωση και η μακροβιότητα ανάλογα με τον τύπο του εμφυτεύματος

Μονοφασικά και Διφασικά Εμφυτεύματα. Πως επηρεάζεται η οστεοενσωμάτωση και η μακροβιότητα ανάλογα με τον τύπο του εμφυτεύματος

ΕΛ.-ΣΩΤ. ΠΑΛΛΑ, Λ. ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ
ΣΤΟΜΑ 2013;41(3):173-180

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η συλλογή και αξιολόγηση των σύγχρονων δεδομένων που αφορούν την περιγραφή, οστεοενσωμάτωση και μακροβιότητα τόσο των διφασικών όσο και των μονοφασικών εμφυτευμάτων.
Σήμερα, αυτό που χαρακτηρίζει τα εμφυτεύματα ως μονοφασικά ή διφασικά πέρα από χειρουργικές προσεγγίσεις (ενός ή δύο χρόνων) είναι η διαφοροποίησή τους όσον αναφορά το διαβλεννογόνιο τμήμα. Το διφασικό εμφύτευμα απαρτίζεται από δύο τμήματα, το ενδοοστικό και το διαβλεννογόνιο κολόβωμα που συνδέεται με το ενδοοστικό μέσω μιας βίδας ή άλλης μορφής σύνδεσης. Το μονοφασικό έχει σʼ έναν ενιαίο κορμό το ενδοοστικό τμήμα με το διαβλεννογόνιο, το οποίο εξέχει από το βλεννογόνο, είναι ορατό στο στόμα και σε συνεχή επαφή με το στοματικό περιβάλλον. Για την τοποθέτηση και ενεργοποίησή τους απαιτείται μία μόνο χειρουργική επέμβαση, κάτι που συνεπάγεται λιγότερο κόστος και πόνο, και αμεσότερη έναρξη της προσθετικής αποκατάστασης. Ωστόσο, ο κίνδυνος επιμόλυνσης είναι μεγαλύτερος από εκείνον που παρατηρείται στα διφασικά εμφυτεύματα καθώς η επούλωση για την επίτευξη της οστεοενσωμάτωσης στα τελευταία πραγματοποιείται σε κλειστό προστατευμένο περιβάλλον. Για τον λόγο αυτόν, τα διφασικά εμφυτεύματα ενδείκνυνται περισσότερο σε περιπτώσεις που επιβάλλεται και οστική αναγέννηση.
Για την τοποθέτηση εμφυτεύματος είναι σημαντική η κατά το δυνατό ατραυματική προσπέλαση στο οστό και αποφυγή υπερθέρμανσης κατά τη διάνοιξη φρεατίου, η ικανοποιητική αρχική σταθερότητα και η αποφυγή λειτουργικής φόρτισης κατά τη διάρκεια της περιόδου επούλωσης (3-6 μήνες). Το συμπέρασμα είναι ότι εφόσον εφαρμόζονται οι παραπάνω κανόνες, παρατηρείται επιτυχής οστεοενσωμάτωση τόσο στα διφασικά όσο και στα μονοφασικά εμφυτεύματα.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Διφασικά εμφυτεύματα, μακροβιότητα, μονοφασικά εμφυτεύματα, οστεοενσωμάτωση, περιεμφυτευματικοί ιστοί