ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 38 (2010) / Τεύχος 4 / Μετατραυματικό και μετεγχειρητικό σύνδρομο Horner

Μετατραυματικό και μετεγχειρητικό σύνδρομο Horner

Ι. ΚΑΛΑΪΤΣΙΔΟΥ, Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Κ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
ΣΤΟΜΑ 2010;38(4):307-314

Το σύνδρομο Horner ή οφθαλμοσυμπαθητική πάρεση χαρακτηρίζεται από μύση, βλεφαρόπτωση, ενόφθαλμο, που αποτελούν τη βασική τριάδα του συνδρόμου, αλλά και από άλλες κλινικές εκδηλώσεις όπως ανιδρωσία, ετεροχρωμία ίριδας κ.α. Το σύνδρομο Horner είναι αποτέλεσμα της βλάβης σε οποιοδήποτε σημείο της πορείας της συμπαθητικής οδού του οφθαλμού. Διάφορα αίτια, όπως καλοήθεις και κακοήθεις όγκοι, αγγειακές διαταραχές και ποικίλες φλεγμονώδεις καταστάσεις μπορούν να προκαλέσουν το σύνδρομο αυτό. Το τραύμα συνιστά το 4-13% των περιπτώσεων του συνδρόμου Horner, ενώ τα ιατρογενή αίτια είναι υπεύθυνα σε ποσοστό 10-18,5%. Η διάγνωση του συνδρόμου Horner γίνεται κυρίως από την κλινική εικόνα. Ωστόσο φαρμακολογικές δοκιμασίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την επιβεβαίωσή της αλλά και για τον προσδιορισμό του προσβεβλημένου νευρώνα. Απεικονιστικές μέθοδοι όπως CT, MRI, υπερηχογράφημα, αγγειογραφία, κ.α εφαρμόζονται περισσότερο για την εντόπιση της αιτίας και όχι του συνδρόμου καθαυτού.
Ο σκοπός της ανασκόπησης αυτής είναι η περιγραφή μετατραυματικών και μετεγχειρητικών ή ιατρογενών αίτιων, αλλά και πιθανών μηχανισμών πρόκλησης της βλάβης.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Σύνδροµο Horner, βλάβη συµπαθητικής αλυσίδας, τραύµα, µετεγχειρητικό (ιατρογενή) αίτια