ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 36 (2008) / Τεύχος 2 / Κριτήρια επιλογής κραμάτων για μεταλλοκεραμικές αποκαταστάσεις

Κριτήρια επιλογής κραμάτων για μεταλλοκεραμικές αποκαταστάσεις

Α. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Π. ΓΑΡΕΦΗΣ, Α. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΣΤΟΜΑ 2008;36(2):123-138

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: