ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 47 (2019) / Τεύχος 3 / Μεταβολικό σύνδρομο και περιοδοντίτιδα

Μεταβολικό σύνδρομο και περιοδοντίτιδα

ΣΤΟΜΑ 2019; 3: 089-098

Ν. ΓΙΑΒΡΟΥΤΑ, Ι. ΒΟΥΡΟΣ

Η παρούσα ανασκόπηση αποσκοπεί στη διερεύνηση και παρουσίαση δημοσιευμένων άρθρων σχετικά με την παθογένεια του μεταβολικού συνδρόμου και τη συσχέτισή του με την περιοδοντίτιδα, ώστε να διευκρινιστεί η ακριβής αλληλεπίδρασή τους. Το μεταβολικό σύνδρομο (Μets) είναι οργανικό σύνδρομο και χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο επιμέρους μεταβολικών διαταραχών, που αυξάνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης καρδιαγγειακών παθήσεων (CVD), έχοντας ως κύρια χαρακτηριστικά την αντίσταση στην ινσουλίνη, την παχυσαρκία, την υπέρταση και τη δυσλιπιδαιμία. Η συνύπαρξη των προαναφερθέντων μεταβολικών δυσλειτουργιών δρα αρνητικά στον ανθρώπινο οργανισμό και οδηγεί σε αυξημένη εμφάνιση καρδιαγγειακών επεισοδίων, διαβήτη ή ακόμα και πρόωρων θανάτων. Αντίστοιχα, η περιοδοντίτιδα είναι μια φλεγμονώδης νόσος των στηρικτικών ιστών του περιοδοντίου, μικροβιακής αιτιολογίας, που προοδευτικά οδηγεί στην καταστροφή τους. Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ περιοδοντίτιδας και μεταβολικού συνδρόμου έχουν διερευνηθεί κατά βάση με μελέτες διατομής. H υποτιθέμενη σύνδεσή τους μπορεί να σχετίζεται με κοινούς παράγοντες κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων γενετικών πολυμορφισμών, παραγόντων συμπεριφοράς όπως το κάπνισμα, η διατροφή, η σωματική άσκηση, καθώς και κοινωνικοοικονομικών παραγόντων. Οι βασικοί, ωστόσο, μηχανισμοί της σύνδεσής τους περιλαμβάνουν τις προφλεγμονώδεις κυτοκίνες και το οξειδωτικό στρες. Οι κυτοκίνες, όπως η IL-6, ο TNF-α, η αυξημένη C –αντιδρώσα πρωτεΐνη, επάγουν τις διαδικασίες φλεγμονής και συνυπάρχουν τόσο στην περιοδοντίτιδα όσο και στο μεταβολικό σύνδρομο. Tο οξειδωτικό στρες σχετίζεται με την παραγωγή ελεύθερων ριζών οξυγόνου που οδηγούν σε μια προφλεγμονώδη κατάσταση και ευνοούν την εγκατάσταση ή και εξέλιξη των δύο νόσων.

Λέξεις κλειδιά: αντίσταση στην ινσουλίνη, μεταβολικό σύνδρομο, περιοδοντική νόσος, περιοδοντίτιδα