ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 41 (2013) / Τεύχος 1 / Μελέτη της μεταβολής του χρώματος των σύνθετων ρητινών μετά την επίδραση διαφόρων συστημάτων λεύκανσης στο ιατρείο

Μελέτη της μεταβολής του χρώματος των σύνθετων ρητινών μετά την επίδραση διαφόρων συστημάτων λεύκανσης στο ιατρείο

Α. ΡΑΠΤΗ, Κ. ΤΟΛΙΔΗΣ, Π. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, Χ. ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗ
ΣΤΟΜΑ 2013;41(1):23-30

Σκοπός: Η λεύκανση αποτελεί μία μη επεμβατική διαδικασία που έχει ως στόχο την βελτίωση του χρώματος των δοντιών μέσω χημικής διαδικασίας οξειδοαναγωγής. Τα σκευάσματα λεύκανσης, στο ιατρείο, περιέχουν μεγαλύτερες συγκεντρώσεις του λευκαντικού παράγοντα. Σε περιπτώσεις ύπαρξης αποκαταστάσεων σύνθετης ρητίνης, μεγαλύτερες συγκεντρώσεις του λευκαντικού παράγοντα συνδέονται και με δυσμενείς επιπτώσεις στις φυσικές ιδιότητες των σύνθετων ρητινών αλλά και μεταβολή του χρώματός τους. Σκοπός της ερευνητικής εργασίας είναι η σύγκριση των τιμών μεταβολής του χρώματος σύνθετων ρητινών.
Μέθοδος: Κατασκευάστηκαν δείγματα από σύνθετη ρητίνη (Filtek Supreme XT, Tetric Ceram, Filtek Z250) και χωρίστηκαν σε ομάδες ανάλογα με το σύστημα λεύκανσης που χρησιμοποιήθηκε (Ζοοm 25% H2O2, Opalescance Extra 35% H2O2, PollaOffice+ 37.5% H2O2, Beyond 35% H2O2). Οι χρωματικές μετρήσεις όλων των ομάδων και της ομάδας ελέγχου, έγινε με φασματοφωτόμετρο. Η χρωματική αλλαγή προσδιορίστηκε με το CIE/Lab σύστημα.
Αποτελέσματα: Δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των συστημάτων λεύκανσης ή μεταξύ των σύνθετων ρητινών (p>0.05), εκτός από τα ζεύγη Tetric Ceram και Filtek Ζ250 (p=0.004) καθώς και Tetric Ceram και Filtek Supreme XT (p=0.05).
Συμπεράσματα: Tις μεγαλύτερες μεταβολές χρώματος εμφάνισε η Tetric Ceram. H μέθοδος με τη μεγαλύτερη ικανότητα μεταβολής χρώματος είναι η
Polaoffice+. Συνολικά παρατηρήθηκε αύξηση της φωτεινότητας και μετατόπιση της χροιάς προς τις αποχρώσεις του κόκκινου και κίτρινου.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Λεύκανση, μεταβολή χρώματος, σύνθετες ρητίνες