ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 43 (2015) / Τεύχος 3 / Οι κρανιογναθικές διαταραχές ως παράγοντας λήψης απόφασης στο σχέδιο θεραπείας του προσθετικού ασθενή

Οι κρανιογναθικές διαταραχές ως παράγοντας λήψης απόφασης στο σχέδιο θεραπείας του προσθετικού ασθενή

Σ. ΜΙΧΟΥ, Μ. ΚΟΚΟΤΗ
ΣTOMA 2015;43(3):121-134

Ο όρος κρανιογναθικές διαταραχές (ΚΓΔ) περιλαμβάνει μια σειρά από κλινικά σημεία και συμπτώματα, που επηρεάζουν τη φυσιολογική λειτουργία των μασητήριων μυών και των κροταφογναθικών αρθρώσεων (ΚΦΓΔ) και χαρακτηρίζονται κυρίως από περιορισμό της κινητικότητας της κάτω γνάθου, μυϊκό πόνο, πονοκεφάλους και ήχους από τις ΚΦΓΔ.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: κρανιογναθικές διαταραχές, προσθετική αποκατάσταση, σχέδιο θεραπείας, προσθετικός ασθενής