ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 37 (2009) / Τεύχος 3 / Λεύκανση ζωντανών δοντιών: Επιδράσεις σε ιστούς και υλικά αποκατάστασης

Λεύκανση ζωντανών δοντιών: Επιδράσεις σε ιστούς και υλικά αποκατάστασης

Ε. ΠΑΡΑΣΙΔΗ, Ε. ΚΟΥΛΑΟΥΖΙΔΟΥ
Εργαστήριο Οδοντικής Χειρουργικής, Τομέας Παθολογίας και Θεραπευτικής των Οδοντικών Ιστών, Οδοντιατρική Σχολή, Α.Π.Θ.
ΣΤΟΜΑ 2009;37(3):215-225

Η λεύκανση δοντιών με ζωντανό πολφό είναι μια κλινική διαδικασία, η οποία είναι αρκετά διαδεδομένη τα τελευταία χρόνια. Μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε στο χώρο του ιατρείου είτε στο σπίτι με προϊόντα που χορηγεί ο οδοντίατρος ή με προϊόντα που διατίθενται στο εμπόριο. Σκοπός αυτής της ανασκόπησης είναι η συστηματική μελέ­τη της σύγχρονης βιβλιογραφίας σχετικά με την επίδραση των λευκαντικών παραγόντων τόσο σε ζωντανούς ιστούς όσο και σε υλικά αποκατάστασης. Στα περισσότερα συστήματα λεύκανσης που εφαρμόζονται, ο βασικός λευκαντικός παράγοντας είναι το υπεροξείδιο του υδρογό­νου, στο οποίο όμως αποδίδονται και οι περισσότερες ανεπιθύμητες επιδράσεις. Οι κύριες ανεπιθύμητες επιδρά­σεις που αναφέρονται είναι η υπερευαισθησία των δοντιών και ο ερεθισμός των ούλων και του στοματικού βλεννογόνου, οι οποίες πολύ συχνά μπορούν να οδηγή­σουν τον ασθενή στη διακοπή της θεραπείας. Αλλες πιθα­νές τοπικές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι οι επιδράσεις στον πολφό, στους σκληρούς οδοντικούς ιστούς και σε συνήθη υλικά αποκατάστασης όπως το αμάλγαμα ή οι σύνθετες ρητίνες. Ο οδοντίατρος θα πρέπει να είναι ενη­μερωμένος σε ό,τι αφορά τις ενδείξεις, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες επιδράσεις που μπορεί να προκύ- ψουν κατά τη διάρκεια ή και μετά το πέρας της λεύκαν­σης, ώστε να είναι σε θέση να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του ασθενή και την επιτυχία της λεύκανσης. Τέλος, υπάρχει αναγκαιότητα πραγματοποίη­σης περισσότερων καλά σχεδιασμένων μακροχρόνιων κλι­νικών μελετών από ανεξάρτητες ερευνητικές ομάδες, αλλά και συστηματικής καταγραφής των πιθανών ανεπιθύ­μητων επιδράσεων μετά από την εφαρμογή διαφόρων σκευασμάτων λεύκανσης, ώστε να προκύψουν αξιόπιστα και ασφαλή συμπεράσματα.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Λεύκανση ζωντανών δοντιών, ανεπιθύμητες επιδράσεις, παρενέργειες