ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 41 (2013) / Τεύχος 3 / Κοκκιωμάτωση Wegener με ενδοστοματικές αλλοιώσεις. Παρουσίαση περίπτωσης

Κοκκιωμάτωση Wegener με ενδοστοματικές αλλοιώσεις. Παρουσίαση περίπτωσης

ΧΡ. ΠΕΤΡΟΥ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ, ΕΛ. ΜΠΛΙΟΥΜΗ, Π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΣΤΟΜΑ 2013;41(3):187-191

Η κοκκιωμάτωση Wegener είναι μία πολυσυστηματική νόσος αγνώστου αιτιολογίας, η οποία χαρακτηρίζεται από κοκκιωματώδη φλεγμονή, νέκρωση των ιστών και ποικίλου βαθμού αγγειίτιδα.
Στο Οδοντιατρικό Τμήμα προσήλθε ασθενής με κοκκιωμάτωση Wegener που ξεκίνησε προ επταετίας με εξάρσεις και υφέσεις της νόσου και προσβολή του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, των παραρρίνιων κόλπων, των οφθαλμών και των νεφρών. Η ασθενής εμφάνιζε ενδοστοματικές και περιστοματικές αλλοιώσεις. Η διαφορική διάγνωση και η αντιμετώπιση της ασθενούς αναφέρονται διεξοδικά στη συζήτηση, καθώς και η αξιολόγηση των πληροφοριών από τον κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο. Ο συνδυασμός της σπανιότητας της νόσου του Wegener καθεαυτής, με τη σπανιότητα των στοματικών εκδηλώσεων καθιστά το περιγραφόμενο περιστατικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Ενδοστοματικές αλλοιώσεις, Κοκκιωμάτωση Wegener, Πολυαγγειίτιδα, Στόμα