ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 36 (2008) / Τεύχος 3 / Κλινικοί, μορφολογικοί και μοριακοί δείκτες. Η προγνωστική τους αξία στο ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα της στοματικής κοιλότητας

Κλινικοί, μορφολογικοί και μοριακοί δείκτες. Η προγνωστική τους αξία στο ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα της στοματικής κοιλότητας

Γ. ΚΑΣΦΙΚΗΣ, Αθ. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
Εργαστήριο Στοματατολογίας, Οδοντιατρική Σχολή του Α.Π.Θ.
ΣΤΟΜΑ 2008;36(3):241-248

Παρά την μεγάλη πρόοδο που έχει υπάρξει τα τελευ­ταία χρόνια όσον αφορά τη διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου, η πρόγνωση των κακοήθων νεοπλασμάτων της στοματικής κοιλότητας παραμένει ακόμα πτωχή. Ετσι, γίνεται πιο επιτακτική η ανάγκη της γνώσης και αξιολόγη­σης των διαφόρων προγνωστικών παραμέτρων, που αυτο­νόητα σχετίζονται και με την επιλογή του κατάλληλου θεραπευτικού σχήματος στον κάθε ασθενή. Αυτοί οι παράγοντες μπορεί να σχετίζονται με τον ασθενή (ηλικία, φύλο, γενικοί παράγοντες, ανοσολογικές παράμετροι) ή με τον όγκο (εντόπιση, TNM σταδιοποίηση, ιστολογικές παράμετροι κ.τ.λ.). Τα τελευταία χρόνια, στο επίκεντρο της προσοχής των επιστημόνων βρίσκονται οι μελέτες για την κατανομή του DNA, οι δείκτες πολλαπλασιασμού, συγκεκριμένα ογκογονίδια, συστατικά του εξωκυττάριου οργανισμού και οι μεταλλοπρωτεινάσες. Οι παράγοντες αυτοί φαίνεται να παίζουν καθοριστικό ρόλο σε βιολογικά φαινόμενα που σχετίζονται άμεσα με την εξέλιξη ενός κακοήθους νεοπλάσματος, τη διήθηση, τη μετάσταση και συνεπώς την επιβίωση του ασθενή.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: καρκίνος στόματος, προγνωστικοί παράγοντες, ογκογονίδια, επιβίωση